Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Röda siffror i februari: årets första två månader bröt fjolårets stabila utveckling. Korrektionen toppade i februari och fick en bred påverkan i alla marknader. Foto: Bloomberg

Medan 2017 blev ett exceptionellt stabilt år, satte februari 2018 stopp för detta då osäkerhet och kursfall skapade oro på aktiemarknaderna. Utsikterna till stigande räntor det närmaste året var en av de utlösande faktorerna. Trots en stabilisering under februari slutade de flesta marknader på minus. Svängningar som dessa kan vara smärtsamma på kort sikt, men öppnar också möjligheter för aktiva och värdeorienterade förvaltare.

SKAGEN Global shoppade i februari

Aktiefonden SKAGEN Global var en av de fonder som utnyttjade turbulensen i februari till att investera i tre nya spännande bolag. När positionerna har nått den önskade storleken, återkommer vi med mer information. Trots att fonden backade kraftigt i slutet av månaden, blev månadsavkastningen +1,25 procent, vilket var något sämre än jämförelseindex.

Fondens tre bästa bidragsgivare var Microsoft, Sony och Marsh & McLennan. I botten återfinner vi CK Hutchison, Unilever och Comcast. Portföljteamet gick ut ur den amerikanska skotillverkaren Skechers i februari efter att aktien gjort mycket bra ifrån sig, med en dubblering av aktiekursen på bara 17 månader.

Tillväxtmarknaderna drabbades av oron

Tillväxtmarknaderna påverkades också av korrektionen och utvecklades sämre än utvecklade marknader, med en avkastning i februari på 0,83 procent, vilket var marginellt bättre än tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tikis avkastning på 0,64 procent.

SKAGEN Kon-Tikis bästa bidragsgivare i februari var den brasilianska banken Banrisul, den kinesiska läkemedelsproducenten China Shineway och den svenska telekomjätten Ericsson. Den senare fick draghjälp av investeringar som aktivistfonden Cevian gjorde. Februaris tre sämsta bidragsgivare var State Bank of India, den brasilianska dagligvarukedjan CBD och Samsung Electronics. Under månaden ökade Kon-Tiki investeringarna i Aeroflot, Sinotrans och Bank of China, som alla är relativt nya i portföljen.

SKAGEN Vekst satsar på Maersk

Den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst utnyttjade också marknadsoron och köpte mer av det danska transport- och logistikbolaget Maersk, som har en attraktiv värdering, stabil avkastning och bra exponering mot den allt starkare containermarknaden. Applied Materials, som tillverkar halvledare, Vestas Wind, ryska Sberbank och transportföretaget Golden Ocean Group, genererade den bästa avkastningen under månaden.

Även om inga bolag underpresterade, gick Lonza och Samsung sämre än förväntat. Portföljteamet sålde innehavet i klocktillverkaren Swatch efter att aktien nått kursmålet.

SKAGEN Focus gick in i Viacom

Den koncentrerade globalafonden SKAGEN Focus har lagt tilld et amerikanska mediekonglomeratet Viacom i portföljen. Bolaget har länge pressats av konsumenternas nya medievanor, men förvaltarna tror att marknaden underskattar Viacoms möjligheter till en comeback. Den nya ledningen har kapat skulder och kostnader de senaste åren, och är i full gång med att anpassa sig till den nya medievelandskapet.

Fila Korea blev månadens bästa bidragsgivare för SKAGEN Focus. Koreanska Hanil Cement var den största negativa bidragsgivaren, främst på grund av de meddelade att de kommer att dela upp bolaget i ett holdingbolag och ett bolag där verksamheten ligger. Detta är dock inte nödvändigtvis negativt, eftersom det kommer att bidra till att synliggöra Hanils inneboende värde.

SKAGEN m2 fokuserar på företagens vinster

Oron på fastighetsmarknaderna fortsatte i februari, vilket påverkade den globala fastighetsfonden SKAGEN m2:s avkastning, som slutade på 0,40 procent. Oro för inflation och förväntningarna om räntehöjningar har förnyat intresset för obligationer framför sektorer som uppfattas ligga i linje med obligationer. Fastighetsbranschen är dock mycket mer än ett alternativ till obligationer. Detta beror bl.a. på den inbyggda tillväxten i fastighetsaktier, som drivs av utvecklingen av lokala fastighetsmarknader, där det ökande behovet av yta i städer och stigande hyresintäkter skapar tillväxt och ökad avkastning. Detta gäller särskilt SKAGEN m2, som fokuserar på företagens grundläggande förmåga att öka intäkterna och förbättra kassaflödet, oavsett hur obligationspriset utvecklas.

Balanserad portfölj i SKAGEN Insight

SKAGENs yngsta familjemdelm, skuggaktivistfonden  SKAGEN Insight har skapat en unik portfölj på kort tid. Fonden består av få noggrant utvalda bolag med exponering mot några av de mest attraktiva aktivistkampanjerna globalt. SKAGEN Insight ger lägre risk än traditionella aktivistfonder, bl.a. på grund av den goda geografiska riskspridningen i fonden.

Runt en tredjedel av fondens tillgångar är för närvarande investerade i europeiska bolag, vilket återspeglar den ökande andelen aktivistkampanjer i vår del av världen. Företag i USA, som aktivistinvesterare huvudsakligen intresserat sig för tidigare, utgör nästan hälften av fondens innehav. Resterande 20 procent av portföljen är investerad i bolag med säte i Asien och Stillahavsområdet. De tio största investeringarna uppskattas kunna ge upp emot 55 procents kursökning under en period på två till tre år.

Läs mer om fondernas utveckling i månadens statusrapporter

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up