Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Sedan 2017 är SKAGEN en del av Storebrandsgruppen – en ledande aktör inom sparande och pension på den nordiska marknaden. SKAGEN fortsatt kommer vara en oberoende fondförvaltare men våra kunder kommer att framöver få tillgång till ett bredare produktutbud likväl som ett större utbud av finansiella tjänster.

Nedan är några av de möjligheter som våra kunder kommer kunna dra nytta av:

En gemensam systemplattform

Tillsammans med Storebrand Asset Management (SAM) etablerar SKAGEN nu en gemensam operationell plattform, med en utvidgad digital miljö och teknisk kompetens vilket kommer möjliggöra för oss att utveckla marknadsledande lösningar åt våra kunder.

Den gemensamma plattformen kommer bestå av IT drift, utveckling och support för finansiella tjänster, transaktionshantering, kundregistrering, fondbokföring, fondprissättning, samt värdepappersadministration. Den gemensamma plattformen kommer tas i bruk den 1 juli 2018.

Ränteförvaltningen övertas av Storebrand

Storebrand Asset Management (SAM) kommer överta förvaltningsansvaret av SKAGENs räntefonder; SKAGEN Tellus, SKAGEN Avkastning och SKAGEN Høyrente från och med den 1 september 2018.

SAM erbjuder en exceptionell miljö vad gäller makroekonomisk analys och förvaltning av räntebärande instrument. De är en av de ledande ränteförvaltarna i Skandinavien och för våra andelsägare kommer förvaltningen av fonderna fortsätta som om inget har hänt. Samtliga fonder kommer fortsätta förvaltas som enskilda fonder under SKAGENs varumärke och andelsägarna kommer fortsatt att erhålla nyhetsbrev, månadsrapporter och inbjudningar till relevanta kundträffar.

Frågor?

Om du har några frågor får du gärna kontakta vår kundservice på telefon: 0200-11 22 60 eller skicka e-post till: kundservice@skagenfonder.se

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up