Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 marknadsförs i flera europeiska länder. I flera av dessa är det allmän praxis att erbjuda en asymmetrisk avgiftsmodell med så kallad high water mark som kopplas till en prestationsbaserad avgift, i stället för att ha en symmetrisk avgiftsmodell med en lägsta och en högsta avgift. För att möta dessa behov av en asymmetrisk avgiftsmodell för framförallt fonddistributörer och professionella kunder, har SKAGEN beslutat att ändra avgiftsmodell i den befintliga andelsklassen SKAGEN m2 C.

Liksom SKAGEN m2 A, får nu SKAGEN m2 C en fast avgift på 1,5%. Lägsta belopp att investera blir 500 kronor. De två andelsklasserna kommer däremot att skilja sig åt i hur den prestationsbaserade avgiften beräknas.

Andelsklass A har en symmetrisk avgiftsmodell, vilket innebär att både negativ och positiv relativ avkastning påverkar den dagligt beräknade förvaltningsavgiften. Lägsta avgift för andelsklass A är 0,75%. Andelsklass C har en asymmetrisk avgiftsmodell med en lägsta avgift på 1,5%, men med high watermark som kopplas till den prestationsbaserade avgiften. För båda andelsklasser kommer den högsta avgiften att vara 3%. Vilken andelsklass som kommer att ha den mest fördelaktiga avgiften kommer att variera från år till år, beroende på fondens avkastning.

Norska Finanstilsynet har godkänt ändringen av avgift för andelsklass C. Inga ändringar görs för SKAGEN m2 A och B. Den nya avgiften i SKAGEN m2 C börjar gälla den 12 februari 2018.

Har du frågor? Välkommen att ringa oss på 0200-11 22 60 eller skicka epost till legal@skagenfunds.com.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up