Till innehåll på sidan

Se rapporten för det första halvåret 2018 här (på ENG).

Portföljförvaltarna ger återkommande uppdateringar om utvecklingen i SKAGENs fonder - läs månads- och kvartalsrapporterna på våra fondsidor.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.