Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Dagordning för valmötet:

1. Val av mötesordförande och två andelsägare som justeringsmän
2. Styrelsens verksamhetsberättelse
3. Revisionsberättelse
4. Val av en styrelseledamot och en suppleant till SKAGEN AS styrelse
• Valberedningen föreslår att nuvarande styrelseledamot Per Gustav Blom omväljs som andelsägarvald styrelseledamot med varaktighet till 2020
• Valberedningen föreslår att nuvarande suppleant Aina Haug omväljs som andelsägarvald styrelseledamot med varaktighet till 2020
5. Val till valberedningen
• Styrelsen föreslår att nuvarande ledamot av valberedningen omväljs med varaktighet till 2021.

Röster

Andelsägare i SKAGEN Fonder kan förhandsrösta under perioden 21 februari till 2 mars 2018. Röstsedel kan hämtas nedan eller genom att kontakta Kundservice på telefon 0200-11 22 60. Förhandsröster skickas till legal@skagenfondene.no eller till SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger, att: Kundeservice. Innehav per den 2 mars 2018 kommer att ligga till grund för antalet röster.

Det är också möjligt att rösta under själva mötet. I så fall måste du registrera dig vid ankomsten och senast innan mötet inleds.

På valmötet justeras rösträtten så att andelsägare som äger lika många andelar får lika antal röster. Andelsägare får rösta genom ombud. Godkänt fullmaktsformulär finns nedan eller kan fås genom att ta kontakt med Kundservice på telefon 0200-11 22 60. Kom ihåg att ta med legitimation och eventuellt registreringsbevis.

Fondsamtal

Efter den formella delen av valmötet fortsätter vi direkt med ett informationsmöte och fondsamtal på plats på Radisson BLU Atlantic Hotel i Stavanger med flera av våra portföljförvaltare. Enklare förtäring serveras efter mötet. Mötet är öppet för alla. Ta gärna med vänner och familjemedlemmar som vill höra mer om SKAGEN.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen för SKAGEN AS

Odd Arild Grefstad,
Styrelseordförande

Röstsedel (pdf, på eng)

Fullmakt (pdf, på eng)

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up