Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

I styrelsen för fondbolaget SKAGEN AS sitter representanter som väljs av andelsägarna i SKAGENs fonder. Valet företas vid ett årligt valmöte, och en valberedning nominerar kandidater till valmötet. Valberedningen består av Trude Marit Risnes (ordförande), Terje Vareberg och Per Olof Höglund. Vid valmötet den 6 mars 2019, kommer en styrelseledamot att väljas av andelsägarna för en period på två år.

De andelsägarvalda ledamöterna i SKAGEN:

  • måste uppfylla de nödvändiga kriterierna gällande hedersamt uppträdande samt erfarenhet.
  • får inte vara andelsägare, medarbetarrepresentanter eller anställda i SKAGEN AS, Storebrand Asset Management AS, Storebrand ASA, något annat fondbolag eller Handelsbanken (SKAGEN Fonders förvaringsinstitut).
  • får inte ha en nära personlig relation med någon av styrelsens ledamöter, SKAGENs största aktieägare eller Storebrand Asset Management ASA:s eller Storebrand ASA:s ledning.
  • får inte vara verkställande direktör för börsnoterat bolag.

Förslag på kandidater för andelsägarvalda ledamöter kan skickas till valberedningen via sekreterare Tone Willoch Rettedal, epost: twr@skagenfunds.com, eller postas till SKAGEN, P.O. Box 160, 4001 Stavanger.

Sista dag för att nominera kandidater är 15 oktober 2018.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up