Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
Oron i Italien i slutet av maj påverkade bland annat det italienska bolaget Telecom Italia. Foto: Bloomberg.

2018 har redan gått till historien som ett år med exceptionellt stora fluktuationer på de globala aktiemarknaderna. Efter att lugnet återupprättas på marknaderna under våren, spred sig nervositeten åter i slutet av maj, då bland annat krisen i Italien orsakade oro.

Långsammare i tillväxtmarknaderna

Tillväxtmarknaderna drabbades hårdare av oron än de utvecklade marknaderna, vilka framförallt drogs upp av den amerikanska aktiemarknaden. Nervositeten på marknaderna ledde till att tillväxtmarknadsfonden SKAGEN Kon-Tiki slutade månaden på -3,53 procent, vilket var något sämre än index i maj. Bilproducenten Hyundai och den brasilianska banken Banrisul var de sämsta bidragsgivarna under månaden. På plussidan var Borr Drilling och Tullow Oil, som båda levererade god avkastning i takt med att oljepriserna steg.

SKAGEN Kon-Tiki köpte in sig i den kinesiska kökstillverkaren Robam i maj, efter att bolagets aktiekurs fallit med 35 procent över tre månader. Robam erbjuder en stark underliggande marknadstillväxt med ökande marknadsandelar och mycket attraktiva priser, vilket gör det till ett klassiskt investeringscase för en värdebaserad investerare.

Stor portföljaktivitet i SKAGEN Global

Trots turbulensen genererade aktiefonden SKAGEN Global en avkastning i maj på 0,51 procent. Fondens tre bästa bidragsgivare var Microsoft, Autoliv och Adobe. Microsoft fortsätter att växa i molnsegmentet, uppdelningen av Autoliv skapar uppmärksamhet och Adobes strukturella fördel inom innehållsproduktion blir mer erkänd. De tre sämsta bidragsgivarna var NN Group, IRSA och Samsung Electronics.

Fonden köpte in sig i tre nya bolag under månaden. Efter att ha varit ute ur portföljen under en kort period, togs den finska skogsbaserade biomassabolaget UPM in igen. UPM har lyckats anpassa sig till utvecklingen på pappersmarknaden tack vare en mycket kompetent ledning och ansvarstagande ledning. SKAGEN Global köpte också in sig i Moodys kreditvärderingsinstitut. Namnet på det tredje nya bolaget kommer att kommuniceras så snart positionen är tillräckligt uppbyggd.

Italiensk oro i SKAGEN Focus

SKAGEN Focus hade en utmanande månad, där de stigande räntorna på italienska statsobligationer orsakade problem. Osäkerheten i Italien gick hårt åt de två italienska bolagen Telecom Italia och UniCredit, som hörde till de sämsta bidragsgivarna i fonden. På den positiva sidan bidrog investeringarna i energi bra till avkastningen. Detta gäller särskilt American Whiting Petroleum. SBI Holdings fortsatte också att leverera positivt och var fondens bästa bidragsgivare i maj.

Under månaden såldes de två koreanska investeringarna i Hanil Cement och Asia Cement, vilka båda nått förvaltarnas kursmål. Det gav utrymme för att fortsätta bygga den nya positionen i det amerikanska säkerhetslarmföretaget ADT, det amerikanska kommunikationsbolaget Avaya och den tyska dagligvarukedjan Metro.

Fastighetsmarknaden går åt flera håll

Utvecklingen på de globala fastighetsmarknaderna var spretig i maj, med exceptionellt stora regionala skillnader. Den politiska krisen i Italien utmanade de europeiska marknaderna i slutet av månaden, medan amerikanska obligationsräntor sjönk på grund av investerarnas reträtt till ökad säkerhet i USA. Den kinesiska fastighetsmarknaden präglades av rädsla för en eventuell kreditkris medan Argentina hade sin egen kris.

Tvärtemot fastighetsmarknaden i allmänhet, fortsatte den globala fastighetsfonden SKAGEN m2 att leverera både i absoluta och relativa termer. Fonden gav en avkastning på 0,07 procent, medan jämförelseindex slutade månaden på -0,88 procent. Bästa bidragsgivaren i fonden var svenska D. Carnegie, som såg god avkastning i samband med ett bud på konkurrenten Victoria Park från tyska Vonovia. Den kinesiska fastighetsutvecklaren China Vanke är ett nytt bolag i fonden.

En bra start för SKAGEN Vekst nya förvaltare

Maj var också en bra månad både relativt och absolut för den nordisk-globala aktiefonden SKAGEN Vekst. Fonden gav en avkastning på 1,67 procent, medan jämförelseindex slutade månaden på 0,21 procent. Detta berodde bland annat på starka resultat av några långsiktiga innehav si SKAGEN Vekst, såsom Bonheur, men också på nyare bolag som det danska transport- och logistikbolaget DSV.

Teamet har nu genomfört några av de förändringar som initierades tidigare i år. Det har bland annat inneburit nio nya innehav i portföljen hittills under andra kvartalet. Fondens nya huvudförvaltare Søren Milo Christensen vill öka antalet företag i portföljen något för att rymma fler små och medelstora företag, särskilt inom det nordiska mandatet.

En utmanande månad i SKAGEN Insight

SKAGEN Insight drabbades hårt av undervikten i amerikanska aktier, vilket bidrog till fondens avkastning på -4,13 procent i maj.

ThyssenKrupp och Armstrong Flooring var fondens bästa bidragsgivare i maj. Den tidigare gav en god avkastning på nyheterna att den välkända aktivistfonden Elliot har gått in i företaget. Diebold Nixdorf och Herz var fondens största negativa bidragsgivare. Trots att båda bolagen offentliggjorde kvartalsräkenskaper i linje med förväntningarna var det inte tillräckligt för att glädja kortfristiga investerare. SKAGEN Insight tror dock långsiktigt på dessa bolag och ser fortsatt en hög avkastningspotential i båda.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.