Till innehåll på sidan
Pippa Malmgren är en amerikansk politisk analytiker och har bland annat varit specialrådgivare till USA:s president i National Economic Council. Hon är grundare av DRPM Group och en av grundarna av H Robotics. Pippa Malmgren är en av talarna vid SKAGENs Nyårskonferens i Stockholm i januari 2016.

Philippa Malmgren hjälper företag, investerare, beslutsfattare och allmänheten att bättre förstå hur risker och priser kommer att röra sig över det ekonomiska landskapet. Hon ser sammanhang och samlar insikter om marknader, politik och geopolitik som signalerar viktiga investeringstrender. Pippa Malmgren har särskilt starka åsikter om teknikens roll i moderna ekonomier, och är grundare av det brittiska robotikföretaget H Robotics, som bygger drönare.

Hennes bok Signals: the Breakdown of the Social Contract and the Rise of Geopolitics som kom ut 2015 har varit etta på Amazons bästsäljarlista.

Två motsatta krafter

Ekonomiska signaler finns överallt, från livsmedelsaffärer till militära händelser, förklarar Malmgren i sin bok. Signalerna berättar historien om en världsekonomi där de flesta industrialiserade länder är djupt skuldsatta.

Centralbanker har gjort sitt bästa för att frammana inflation i hopp om att detta kommer att tygla deflationen, men risken är att våra dagliga liv och länders hållbarhet kommer att påverkas av två motsatta krafter som tynger ner. Den nedåtriktade för deflation – för lite jobb eller inkomst – och inflationstrycket i form av lönekrav från tillväxtmarknader, ökade proteinpriser och hyror. Det kommer att få viktiga följder.

Brutna sociala kontrakt

Kvantitativa lättnader fångar människor i ett skruvstäd genom att trycka upp deras levnadskostnader samtidigt som deras inkomster minskar. Detta bryter mot viktiga sociala kontrakt mellan allmänheten och staten, och utlöser många till synes orelaterade effekter: social oro i tillväxtmarknader, förflyttning av tillverkning och jobb tillbaka till USA och västvärlden, förbättringar av förädlingsvärdet i företag i tillväxtmarknader och högre livsmedels- och energipriser.

Det stigande priset (men krympande storleken på) biff, choklad och lägenheter orsakar inte bara smärta hemma, det får också vissa tillväxtmarknadsländer att ta till militären för att skydda tillgångar och medborgare från de negativa effekterna av såväl inflation som deflation. Detta har redan resulterat i militära konfrontationer och tillbud mellan amerikanska, kinesiska och ryska flygplan, krigsfartyg och ubåtar.

Tillväxt och innovation

Lösningen, enligt Pippa Malmgren, är tillväxt och innovation. Anonyma individer tänker på hur de kan skapa kassaflöde åt sig själva. Med det nya sociala kontraktet är frågan om stater kommer att ge individer den frihet de behöver för att bygga morgondagens ekonomi idag. För att fylla gapet mellan inkomster och utgifter är regeringarna nyskapande i sina försök att hitta nya sätt att beskatta allmänheten.

Ett exempel är National Health Service (NHS) i Storbritannien där regeringen överväger att låta folk betala en avgift för att komma före i kön. NHS är centralt för samhällskontraktet mellan regeringen och Storbritanniens medborgare. Förslaget bryter detta kontrakt genom att gå emot det allmänheten betalar skatt för.

Naturligt nog för en bok om just innovation använde Pippa Malmgren den mest innovativa plattformen för att lansera sin bok, det vill säga crowd funding. På 15 dagar nådde hon 249 procent av sitt mål. Crowd funding förändrar dramatiskt företags finansiering. Lejonparten av sysselsättningen i ekonomin skapas av företag med färre än 50 personer, som kan vända sig till allmänheten för att skaffa kapital.

Detta är en signal som vi bör vara uppmärksamma på och som bör göra oss optimistiska inför framtiden.

SKAGENs Nyårskonferens 2016

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.