Till innehåll på sidan
Nedgången beror på att företagen blivit för dyra och att likviditeten sinat. Med handelsstopp och små möjligheter för investerare att hedga och blanka aktier, flyttar försäljningarna till Hongkong-börsen från Fastlandskina. Foto:Bloomberg.

Hur påverkar utvecklingen i Kina SKAGEN Kon-Tiki och hur agerar ni i rådande marknad?

– Vi påverkas förhållandevis lite då vi haft en låg vikt i kinesiska aktier länge. Under den kraftiga uppgången i Kina i april-maj valde vi att sälja ut övervärderade kinesiska aktier så att vikten reducerades ytterligare. Nu när globala kinesiska aktier (H-aktier) fallit tillbaka till där de var i början av året finns det möjligheter för oss att hitta undervärderade kinesiska aktier, i linje med SKAGENs investeringsfilosofi.  Andelen kinesiska aktier (H-aktier och A-aktier) utgör 6,6 procent av SKAGEN Kon-Tikis portfölj mot omkring 25 procent för Morgan Stanleys tillväxtsmarknadsindex.   

Vad tror du om utvecklingen framgent, är du optimist eller pessimist?

– En likviditetsbubbla ligger bakom uppgången, och nedgången beror på att företagen blivit för dyra och att likviditeten sinat. På grund av handelsstopp och små möjligheter för investerare att hedga och blanka aktier, flyttar försäljningarna till Hongkong-börsen (H-aktier) från Fastlandskina (A-aktier) med panikförsäljningar som följd. Med en handelsvolym i Hongkong som bara motsvarar en tiondel av Fastlandskina blir resultatet därefter. Det gör också att skillnaden mellan A- och H-aktier blir ännu större – vilket skapar köpmöjligheter för en värdeinvesterare som SKAGEN.

Vad blir konsekvenserna av att högt belånade småsparare paniksäljer? 

– Både aktiemäklare och banker liksom nya aktiebaroner får en smäll. De som sålde på väg upp sitter nu med billiga kontanter och är nöjda. De har möjligheter att gå in i marknaden på nytt. Fundamentalt blir effekterna inte så stora, frånsett att penningpolitiken lättas. Detta är bra för skuldsatta bolag och fastighetsspekulanter. Aktieägandet är dock inte så utbrett i Kina att konsekvenserna förväntas bli stora för ekonomin som helhet.

Många investerare är rädda för den kinesiska aktiemarknaden nu. Vad är alternativen?

– Det är i uppgångstider i aktiemarknaden man ska vara försiktig. I nedgångstider ska man försöka vara listig. Dramatiska förlopp som dessa har vi sett tidigare i Kina, senast 2007. Dessa beror i huvudsak på att marknaderna är reglerade på ett felaktigt sätt. Myndigheterna gjorde för lite när aktiemarknaden var på väg upp och har fått panik när marknaderna nu faller. Detta inger förstås inte förtroende, vilket gör att rabatterna blir större än normalt. Något som i sin tur skapar möjligheter. Utvecklingen för den kinesiska ekonomin är osäker. Övergången från en varu- och investeringstung ekonomi till en servicedominerad, miljövänlig ekonomi är inte problemfri. Resultatet av detta ser vi nu.