Till innehåll på sidan
Nedgången efter Volkswagensmällen har också skapat tillfällen i andra bolag. På bilden utsläppstestas en Volkswagen AG Golf 2.0 TDI. Foto: Bloomberg.

Historiskt sett har september visat sig varit en dålig aktiemånad. Så även i år. Världsindex föll med 4,9 procent i svenska kronor. Tillväxtmarknader gick något bättre och föll med ”bara” 3,8 procent. Men de stora svängningar vi såg i augusti i aktiemarknaderna världen över lugnade nu ned sig. Alla SKAGENs aktiefonder backade, men bilden var delad. Vissa föll mindre än sina jämförelseindex, andra mer.

Osäkra tillväxtländer

Den stora makronyheten under månaden var att den amerikanska centralbanken Federal Reserve valde att hålla styrräntorna oförändade vid sitt räntemöte.

Det var primärt osäkerheten kring stora tillväxtländer som skuggade bilden. Med en inbromsning i ekonomisk aktivitet i den stora industriproducenten Kina och kräftgång i råvarugiganten Brasilien, som i september fick sitt kreditbetyg sänkt från ”investment grade” till skräpstatus av ratinginstitutet Standard & Poor's.

Det negativa sentimentet i Brasilien har dock skapat selektiva investeringsmöjligheter, som exempelvis biluthyraren Localiza, som blev ett innehav i SKAGEN Vekst.

Ingen ny Asienkris  

Till följd av den svaga utvecklingen i stora tillväxtländer, där Indien är det största undantaget från den dystra bilden, har diskussionen startat om vi riskerar att på nytt få se en tillväxtmarknadskris som 1997. Vi tror inte det. Till skillnad från då har många tillväxtländer nu överskott i sina bytesbalanser, de har fördubblat sina valutareserver och många länder har gått från låsta växelskurser till mer flytande växelkursregimer. Som värdeförvaltare noterar vi att många aktier i tillväxtländer har kommit ner i pris rejält och blivit köpvärda.

Utsikterna för utvecklade länder ser bättre ut. När oljepriset rasade med 60 procent 1986 tog det fem kvartal innan effekterna av det låga oljepriset började märkas på allvar. Om historien är en form av guide borde man kunna se positiva effekter runt julen 2015.

– Ser man framåt kan man notera att SKAGENs alla aktiefonder handlas med stora rabatter mot sina i vissa fall ganska högt prissatta jämförelseindex. Det är något som över tid bör ge meravkastning. Aktiemarknaden är fortfarande ett bra ställe att vara på, säger Ole Søeberg, investeringsdirektör i SKAGEN.

Storkrasch i bilindustrin

I Europa fortsatte den något bräckliga uppgången. Fokus låg på de stora flyktingströmmar som kontinenten upplever och hur människor på flykt ska härbärgeras, fördelas och hur detta ska finansieras.

Den stora nyheten på bolagsområdet var när det avslöjades att världens näst största bilproducent, Volkswagen, systematiskt har fuskat med sina dieselmotorer. Med dold mjukvara har företaget lyckats manipulera kontrollorgan vid utsläppskontroller som gjort att det ser ut som att motorerna genererar lägre utsläpp än vad de egentligen gör. Nyheten slog ner som en bomb i Tyskland och ledde till att företagets vd, efter ett antal dagars fördröjning, tvingades bort från sin post.

Med i fallet drogs inte bara Volkswagen och dess aktiekurs, utan många andra bolag med koppling till fordonsindustrin. SKAGENs aktiefonder har inte några aktier i Volkswagen, men den allmänna nedgången efter Volkswagensmällen skapade investeringstillfällen i andra bolag. Ett exempel är den tyska teknologikoncernen Infineon som SKAGEN Focus investerade i efter kursfallet.

keyboard_arrow_up