Till innehåll på sidan
För den som är på jakt efter goda investeringsmöjligheter finns inga genvägar. Inte minst gäller det att vara långsiktig, säger portföljförvaltaren Hilde Jenssen.

1. Sätt dig in i bolagens företagskultur

Du ska inte dra dina slutsatser enbart utifrån kvantitativa data. Några av de bästa upplysningarna har många gånger ingenting med nyckeltal och prognoser att göra. I stället kan det vara små förändringar i verksamheten som avslöjar att större strukturella förändringar är på väg.

Ett aktuellt exempel är State Bank of India. När vi talade med ledningen i fjol signalerade de tydligt att de var redo att effektivisera verksamheten på flera viktiga områden. Det var första gången som den statligt kontrollerade banken var beredd att ta till handling. Eftersom aktierna fortfarande var impopulära och priset låg i underkant av värdeestimaten deltog vi i en aktieemission.

När Narendra Modi sedan vann premiärministervalet blev State Bank of India själva sinnebilden för ett Indien som präglas av reformer och framgång. Sedan dess har företagets aktie stigit 79 procent i lokal valuta.

Följande är några av de viktigaste kvalitativa frågor vi ställer:

  • Vad går företagets affärsidé egentligen ut på?
  • Vad är det som ger ledningen och medarbetarna motivation att gå till jobbet varje dag?
  • Har ledningen kompetens att uppnå de uppsatta målen?
  • Är ledningens incitament desamma som aktieägarnas?

2. De bästa besluten gör ofta ont

Som investerare måste du klara att fatta svåra beslut, trots att det finns en risk för att göra misstag. Här är den brasilianska köttproducenten Marfrig ett bra exempel. Aktiekursen mer än halverades under fjolåret, samtidigt som vi byggde ut vår position till 1,5 procent. Det visade sig att ledningens förvärvsiver sedan emissionen 2007 inte motsvarats av företagets förmåga att sälja.

Därmed hade skuldsättningen ökat. Men en ny ledning lyckades vända utvecklingen och Marfrig har nu ett positivt kassaflöde för första gången i företagets historia. Trots sjunkande skuldsättning, och en ställning som global livsmedelsproducent med McDonalds som en av kunderna, prissätts företaget fortfarande som ett brasilianskt bakgårdsslakteri. Därför finns det fortfarande en klar potential för god avkastning i framtiden. Vill du slå indexen över tid måste du göra svåra val, även om det betyder perioder med underavkastning.

3. Bli inte förälskad i dina aktier

Det är lätt att bli alldeles för fäst vid en investering som man har lagt ner mycket tid på. När företaget levererar god avkastning blir man upprymd och tänker: "Se bara hur rätt jag hade!". Men ofta är det precis i det läget som man ska fråga sig om det inte är dags att sälja.

Ett exempel på det är ryska Sistema, som efter en rad fantastiska år med fin avkastning blev en dålig investering från en dag till en annan. Företaget ansågs ha god motståndskraft mot politisk risk och uppfattades som välskött i händerna på oligarken Vladimir Jevtusjenkov. Men i höstas gick det raskt utför när Jevtusjenkov sattes i husarrest, misstänkt för korruption.

Förälskelse kan vara nog så trevligt, men det är inget man ska hänge sig åt på börsen. Där ska du alltid vara redo för en snabb skilsmässa.

4. Några ord om motivation

När jag träffar en vd eller företagsgrundare brukar jag ställa frågan: "How did you get into this business?" Då faller den polerade masken, de glansiga presentationerna skjuts åt sidan och den äkta passionen för det man sysslar med kommer fram.

För mig är det avgörande att veta att den som sitter på vd-stolen verkligen brinner för företagets verksamhet. En sådan passion sitter djupt i företagskulturen och går inte att mäta i siffror. Utan den blir det alldeles för tufft att leda ett globalt företag med högt tempo och höga stressnivåer. Som sagt: några av de bästa upplysningarna har ingenting med nyckeltal och prognoser att göra.

5. Ha ett långsiktigt perspektiv

Om man sysslar med fundamental analys och investerar mot strömmen måste man ha ett långsiktigt perspektiv.

Skälen till det är tre: Företagsvärden varierar sällan i takt med de kortsiktiga aktiekursrörelserna, man kan utnyttja kortsiktiga svängningar till sin fördel och man sparar avsevärda belopp i courtage. Innehaven i Kon-Tiki-portföljen har en medellivslängd på mellan fyra och fem år. Därför rekommenderar vi att den som placerar i fonden behåller sina andelar i minst två–tre år.

6. Icke-linjära möjligheter kräver icke-linjära kalkylblad

 SBI Holdings är Japans ledande nätmäklare med 50 procent av landets nätbaserade kunder. Företaget utnyttjar sin ledande ställning till att snabbt expandera på nya marknader som Korea, Kambodja och Vietnam.

Skatteincitament gör att efterfrågan på nätmäklartjänster ökar explosionsartat, men SBI:s kurs ligger fortfarande så lågt att det motsvarar ett p/b-tal på 0,7 för en avkastning på eget kapital (RoE) på 10 procent och en utdelning på 2 procent. Nivåerna från 2005–2006 är nu inom räckhåll, men vid den tiden handlades aktien till ett p/b-tal på 1,5–2,5. Det talar för att det finns en uppsida på två–tre gånger aktiekursen.   

Till sist: På jakt efter goda tillväxtmarknadsinvesteringar

I fjol strömmade investeringar ut från tillväxtmarknaderna och in i USA, som betraktades som en "säker tillflyktsort". Men i år kan den starka dollarn göra att amerikanska företag får sin konkurrenskraft försämrad jämfört med företag på tillväxtmarknader.

Samtidigt är vi medvetna om att den starka dollarn slår negativt mot företag som har skulder i dollar men finansieras med lokala (svagare) valutor. För den som är på jakt efter goda investeringsmöjligheter finns inga genvägar, utan det gäller att ha en god förståelse för kapitalstrukturen.

I ett historiskt perspektiv har avkastningen på eget kapital (RoE) på tillväxtmarknaderna närmat sig de utvecklade marknadernas nivåer på 11–12 procent. Men ser man till pris/bokfört värde är tillväxtmarknaderna cirka 30 procent lägre värderade än de mogna marknaderna, och det gör att vi kan hitta kvalitetsföretag till bra priser.

Artikeln är tidigare publicerad i den danska affärstidningen Børsen.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.