Till innehåll på sidan
Den internationella investeraren och råvaruexperten Jim Rogers grundade hedgefonden Quantum Fund tillsammans med finansmannen George Soros under 70-talet. Här syns han med sina karaktäristiska dollar-hängslen under SKAGENs Nyårskonferens 2014.

När du talade vid SKAGENs Nyårskonferens första gången 2007 sa du att Kina skulle ta över den roll som Storbritannien och USA haft under de två senaste seklen. Tycker du fortfarande det?

– Absolut! Se på vad som hänt med landet de senaste åtta åren!

Har inte den senaste tidens inbromsning i Kina fått dig att ändra uppfattning?

– Jag är lite förbryllad över din fråga. Ekonomiska anpassningar är lika vanliga som recessioner. USA blev det mest framgångsrika landet under 1900-talet men hade 15 depressioner på vägen dit. Och också ett hemskt inbördeskrig, massakrer på gatorna, bristande mänskliga rättigheter, en svag rättsstat med mera. Kina kommer att uppleva många problem precis som Storbritannien och USA har gjort. Faktum är att det är ovanligt att det, som i Kinas fall, varit så få problem när landet vuxit så kraftigt. Det kommer mera, men det förändrar inte vad som händer sett över ett sekel.

På samma konferens berättade du att skulle flytta från New York till Asien. Du sålde sedan din lägenhet i New York till rekordpris och flyttade till Singapore. Sedan kom finanskrisen. Under senare tid har fastighetspriserna skjutit i höjden igen på många platser i USA. Och aktiemarknaden har nått nya all-time-high i kölvattnet av rekordlåga räntor och en förnyad tro på USA. Ser vi tecken på en tillgångsprisbubbla i USA nu?

– Först och främst, det stämmer att jag flyttade till Singapore. Det är ett av de bästa beslut jag någonsin fattat. Vad gäller fastighetspriser är det långt kvar till toppnivåer på många platser i USA – trots absurt låga räntor. Vänta till räntorna når mer normala nivåer. Det kan finnas vissa geografiska områden där det finns en fastighetsbubbla, men det är inte som tidigare.

– Vad gäller aktiemarknaden är vissa sektorer överhettade, men det är inte en allmän bubbla i aktiemarknaden, det är bara vissa sektorer som uppvisar bubbeltendenser.

När du talade vid Nyårskonferensen 2014 var du oroad över att finanssektorn hade blivit för stor och jordbrukssektorn för liten. Du sa vidare att "om två decennier kommer aktiemäklare köra traktor och jordbrukare Lamborghinis". Står du fast vid det?

– Absolut. Känner du inte till alla uppsägningar som varit i finanssektorn i USA, Storbritannien och på många andra platser, och hur svårt det är att få ett jobb i finanssektorn numera? Det kommer mera när vi går in i en nedgångsperiod. Den amerikanska aktiemarknaden har fallit något under 2015 och vi ser redan problem. Vänta bara.

– Många jordbrukare klarar sig bra nu. Det beror delvis på att deras kostnader blivit lägre. Och priserna på många jordbruksfastigheter har stigit. Jag menar fortfarande att många bör lämna finanssektorn för jordbrukssektorn i de flesta delar av världen. Jag är dock fortfarande bullish på finanssektorn i Kina, men det är mer av historiska och politiska skäl.

Hur förklarar du de senaste årens nedgång i råvarupriser?

– Mycket bra fråga. Oljepriset har gått ned av geopolitiska skäl, med den pakt Saudiarabien och USA har mot Iran och Ryssland, och Saudiarabiens önskan att dämpa skifferoljans utbredning. Detta har dock gått överstyr som det ofta gör när priser börjar falla – framförallt konstgjorda priser. Oljereserverna i världen fortsätter att falla, med undantag för skifferolja, som nu är satt under press. Skifferoljeaktörerna kommer emellertid inte så lätt tillbaka nästa gång oljepriserna går upp eftersom långivare, investerare och andra förstått att det inte är så lätt. Saudiarabien har på så vis lyckats.

Utifrån ett investerarperspektiv, var ser du mest respektive minst värde när vi nu går in i 2016?

– Man kommer att kunna tjäna pengar genom att gå kort i skräpobligationer. På er konferens 2014 lyfte jag till min glädje fram Ryssland. Två av mina tre främsta positioner där jag har nått nya all-time-highs sedan dess: Phosagro (jordbruk) och Moscow Stock Exchange (finans), och Aeroflot (flyg) är nära tidigare toppnivåer.

– Jag tror att Ryssland kommer fortsätta vara attraktivt, men Iran, Nigeria och/eller Kazakstan kan komma att utvecklas bättre de kommande två till tre åren. Och SAS? Jag lämnar det till er på SKAGEN. Dock är jag glad över att tjäna bra pengar på SAS under en period då många aktier haft en svag utveckling.

Hör Ian Bremmer, Hugh Hendry, Pippa Malmgren med flera talare vid Nyårskonferensen 2016

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.