Till innehåll på sidan
Shanghai Composite Index på en skärm i Tokyo. Den kinesiska aktiemarknaden har fallit kraftigt den senaste tiden. Foto: Bloomberg

– Det vi vet är att fokus på lågt värderade kvalitetsföretag är det som skapar bäst resultat över tid. Detta har inte förändrats den senaste veckan, säger Kristoffer Stensrud, portföljförvaltare av tillväxtmarknadsfonden  SKAGEN Kon-Tiki.

Den inhemska aktiemarknaden i Kina har fallit med över 20 procent den senaste veckan. Fallet kommer på toppen av det redan stora fallet för Shanghai-börsen sedan mitten av juni, och samtidigt som kinesiska myndigheter har prövat flera nya stimulansåtgärder för ekonomin och aktiemarknaden.

Global dragkamp

Grunden till nervositeten på de globala aktiemarknaderna, och särskilt den kinesiska, har till stor del varit  den ekonomiska utvecklingen i Mittens rike, samt möjliga ränteökningar i USA. De senaste veckorna har detta lett till fall på de flesta av världens stora börser.  

– Det pågår en global dragkamp. På den ena sidan finns tecken på att den kinesiska ekonomin försvagas, på den andra står den amerikanska ekonomin, som tycks vara i så pass god form att ränteökningar snart är aktuella, säger Kristoffer Stensrud.

Den utlösande faktorn för oron på aktiemarknaderna den senaste veckan var att kinesiska staten devalverat landets valuta för att få fart på exporten. Kina har under flera år haft en i stort sett fast växelkurs mot dollarn och devalveringen injicerade ny och oväntad osäkerhet i marknaden. Detta har redan lett till flera devalveringar och ytterligare försvagningar av tillväxtmarknadsvalutorna.

– Och är det något marknaden inte tycker om så är det osäkerhet, förklarar Kristoffer Stensrud.

Vad händer nu?

Det är aldrig enkelt att förutse framtiden och vi vill inte försöka göra det i detta sammanhang heller. Som aktiva stock pickers har vi därför en välutvecklad aversion mot att vara finansiella spåmän och -kvinnor. Utmaningen är naturligt nog – vare sig vi gillar det eller ej – att bolagen vi investerar i påverkas av förändringar i den ekonomiska utvecklingen.

SKAGENs bästa lösning för att minska detta problem är att köpa aktier i lågt värderade bolag som är jämförelsevis motståndskraftiga mot stora ekonomiska svängningar. För ögonblicket ger svängningarna på aktiemarknaderna oss möjligheten att göra investeringar som på lång sikt kan visa sig givande.

– Vi kan redan konstatera att försvagningen av den sydkoreanska wonen har gett våra exportorienterade sydkoreanska bolag ett lyft, säger Stensrud.