Till innehåll på sidan
"Storlek är oviktigt – avkastning är allt", säger SKAGEN Focus portföljförvaltare Filip Weintraub. Hans utgångspunkt har alltid varit värdebaserad investeringsfilosofi med inriktning på aktiva bolagsval.

Filip är inte ny i SKAGEN. Redan 2001 mötte han SKAGEN-grundaren och förvaltaren Kristoffer Stensrud. Strax därefter anställdes han i firman och tog över som huvudförvaltare av aktiefonden SKAGEN Global. Under hans nio år långa ledning - från 30 september 2001 till 31 mars 2010 - genererade SKAGEN Global en avkastning på 241 procent, eller 15,5 procent i genomsnitt per år (världsindex avkastade under samma period totalt 2,2 procent eller 0,26 procent i genomsnitt per år). 2010 gick Filip vidare och grundade Labrusca Family Office, där han fram till 2014 förvaltade en aktiefond som tog såväl långa som korta positioner.

Under hela sitt yrkesliv har Filips utgångspunkt varit en värdebaserad investeringsfilosofi med inriktning på aktiva bolagsval, oberoende av geografiska marknader och branscher. När han nu återvänder till SKAGEN för att starta en ny fond, tillför han kunskap om investeringar och om att identifiera omvärderingskatalysatorer till hela portföljförvaltarteamet.

Vad motiverade dig att återvända till SKAGEN Fonder?

–  På många sätt lämnade jag aldrig SKAGEN. Jag har förblivit nära vän med många som arbetar här, och jag tror på företaget och på människorna bakom det.  Den nya högkoncentrerade fonden som vi nu lanserar speglar mina värderingar om investeringar och förkroppsligar stock picking. Storlek är oviktigt – avkastning är allt.

Vad var det viktigaste du lärde dig av att driva ett eget fondbolag?

–  En hel del! Det är svårt att sammanfatta vad som var det viktigaste. Men jag kan bara nämna hur mycket komplexiteten, regleringarna och rapporteringskravet har ökat på bara fem år. Det är slående. I all ödmjukhet tror jag inte att det är bra, vare sig för marknaden eller för kunderna.

Hur kan dina erfarenheter av att förvalta en fond med både långa och korta positioner bidra till förvaltningen av SKAGEN Focus?

–  Man lär något av alla erfarenheter – det mest fantastiska med att vara investerare är att man lär sig nya saker hela tiden. Erfarenheterna av bottom-up-förvaltning med både långa och korta positioner gör dig till en bättre analytiker. Varje bolag har sitt ekosystem av kunder, leverantörer och konkurrenter som kan ses som alternativ till den aktuella placeringen. För att inte nämna långsiktiga skiften som banbrytande innovationer eller andra yttre variabler.

–  Inom analys är det viktigt att ställa sig frågan ”Varför?”. Varför drar jag slutsatsen att det här bolaget är en solid investering? Varför drar jag slutsatsen att det här företagethar strukturella utmaningar? Det finns synergier i en lång/kort-strategi. Det är bara när man verkligen förstår varför det går dåligt för ett företag som man inser styrkan i den långa positionen, varför den kan bli en framgång. Därför gör det dig till en bättre investerare.

Kommer du att tillämpa SKAGENs investeringsprocess?

–  Definitivt. Som portföljförvaltare av SKAGEN Global satt jag bredvid Kristoffer Stensrud under nästan tio år. Det är omöjligt att inte bli indoktrinerad med SKAGENs investeringsfilosofi när man arbetar tillsammans under så lång tid. Faktum är att det har varit ömsesidigt, i viss mån har jag varit med och format SKAGENs process.

Hur kommer din roll att bidra till SKAGENs resultat?

– Jag är en bättre investerare idag än då jag lämnade SKAGEN – man lär sig mer av sina misstag än av sina framgångar. Jag tror att jag kan sätta än mer fokus på att identifiera katalysatorer till exempel. Och jag ser holistiskt på bolag, som organismer and can at times give input from a real world angle.

Känns det svårt att börja arbeta i Norge igen?

– Inte alls! Att förvalta globala aktier är ett globalt yrke. Bloomberg-skärmen är sig överraskande lik på de flesta ställen på jorden.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.