Till innehåll på sidan

Oktober präglades av goda resultat i bolagen och positiva signaler från USA. Samsung Electronics och Hyundai Motor, två av våra största investeringar, kom med goda nyheter som fick båda bolagens aktie att skjuta i höjden.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.