Till innehåll på sidan
Den amerikanske ekonomen Jeffrey Sachs, ekonomisk rådgivare till FN-chefen Ban Ki-Moon och känd som problemlösare till länder i kris, intervjuas efter sitt anförande vid SKAGENs Nyårskonferens i Stockholm. Foto: Sara Hessel.

Närmare 250 personer närvarade vid SKAGENs dagsseminarium och närmare 500 personer deltog på nyårkonferensens eftermiddagsdel på Stockholm Waterfront Congress Centre i centrala Stockholm fredagen den 9 januari.

Fossila ekonomin på utdöende

 Den amerikanske ekonomen Jeffrey Sachs, ekonomisk rådgivare till FN-chefen Ban Ki-Moon och känd som problemlösare till länder i kris, målade upp en bild av en världsekonomi som växer, men på ett ohållbart sätt. Han menade att det fortfarande går att rätta till problem, om världens ledare agerar resolut. Men tiden börjar bli knapp. Jeffrey Sachs förutspår att den fossila ekonomin snart är urfasad.

Ett mer positivt budskap levererades av den indisk-amerikanska teknikvisionären Vivek Wadhwa som förutspår en revolution inom sjukvårdsområdet när aktörer som Apple, Samsung och IBM gör entré. Det är något som kommer leda till både högre vårdkvalitet och lägre kostnader inom sjukvården. Vivek Wadhwa menade också, liksom Jeffrey Sachs, att den fossila ekonomin är på väg ut i takt med att billig sol- och vindenergi får ökad betydelse.

SKAGENs portföljförvaltare Torgeir Høien, Michael Gobitschek och Knut Gezelius berättade om ett år som givit god avkastning för både aktie- och ränteinvestare, men där det varit svårt för värdeförvaltare att uppnå överavkastning. Detta eftersom investeringsfokus har legat på populära marknader, som exempelvis den amerikanska aktiemarknaden, där SKAGEN är underviktad. De ser alla goda investeringsmöjligheter det kommande året, men varnade för många högt prissatta aktier med hög fallhöjd.

Kamp mot läkemedelsindustrin

Den amerikanske hedgefondförvaltaren Kyle Bass, känd för att ha förutspått bolånekrisen i USA och ha tjänat pengar på den när den var ett faktum, gav sin syn på den lönsamma – och som han menade manipulativa – amerikanska läkemedelsindustrin. Kyle Bass tror att läkemedelsbolagen kommer få det tufft, när ny tuffare patentlagstiftning snart träder i kraft i USA. Denna kommer att minska läkemedelsbolagens ”övervinster”, något Kyle Bass menar är till gagn för hela samhället, med undantag för läkemedelsbolagen och deras aktieägare.

Investeraren och den finansiella kommentatorn Grant Williams, mest känd för sitt finansiella nyhetsbrev ”Things that make you go Hmmm… med över en miljon prenumeranter, gav en historisk betraktelse av ekonomiska nedgångsperioder och krig under det senaste seklet. Han var mycket kritisk till hur världens centralbanker har agerat sedan finanskrisen 2008. En kraftigt stimulerande penningpolitik har lett till en stor skulduppbyggnad i samhället som gjort att stora obalanser har byggts upp i ekonomin.

Globalisering på tillbakagång

Marko Papic, chef för den geopolitiska anslysen på det kanadensiska analysinstitutet Bank Credit Analyst, redogjorde för det säkerhetspolitiska läget i världen och hur detta påverkar ekonomin. Marko Papic menade att vi nu ser slutet på amerikansk dominans i världsekonomin. Det är något som riskerar att hejda den globaliseringsvåg som förändrat världen sedan slutet på det kalla kriget i början på 1990-talet. Historiskt har det visat sig att när världen går från ett läge där en stor aktör styr världsordningen, till en situation med flera, bromsas världshandeln.

Årets event var det tionde sedan konferensen startades i Stockholm 2006: läs om historien och talarna under åren i broschyren Historien om Nyårskonferensen 2006-2015. 

keyboard_arrow_up