Till innehåll på sidan
Filip Weintraub och Jonas Edholm kommer att förvalta nya aktiefonden SKAGEN Focus

I sann SKAGEN-anda kommer SKAGEN Focus att vara aktivt förvaltad och investera i undervärderade, underanalyserade och impopulära bolag med potential att värderas upp – bolag som har exceptionell riskjusterad avkastningspotential.

Den nya fonden kommer att ledas av Filip Weintraub tillsammans med Jonas Edholm. Båda har lång erfarenhet som investerare, bland annat som grundare av Labrusca Family Office där de fram till 2014 förvaltade en aktiefond som tog såväl långa som korta positioner. Filip Weintraub är känd i SKAGEN-sammanhang sedan tidigare. Under hans nio år som huvudförvaltare av aktiefonden SKAGEN Global, från 30 september 2001 till 31 mars 2010, genererade fonden en avkastning på 241 procent, eller 15,5 procent i genomsnitt per år (världsindex avkastade under samma period totalt 2,2 procent eller 0,26 procent i genomsnitt per år).

De bästa idéerna

Det breda och globala mandatet ger möjligheten att investera i företag med bästa möjliga riskjusterade avkastningspotential, oavsett bransch, geografi eller börsvärde. Fondens portfölj kommer att vara mycket koncentrerad och bara bestå av omkring 35 noggrant utvalda kärninnehav:

–   Mandatet är att hitta de allra bästa investeringsidéerna globalt. Det finns runt 53 000 noterade aktier att välja mellan. Vi letar efter 35. När vi hittar något riktigt bra, kommer vi att köpa mycket av det, säger Focus huvudförvaltare Filip Weintraub.

Specifika bolag och deras inneboende värde kommer att stå i centrum, och bolagsspecifika händelser kommer att påverka resultaten – snarare än exempelvis en viss bransch eller regions utveckling.

För den tålmodiga

SKAGEN Focus är en bred globalfond och passar den som är intresserad av att investera i globala aktier. Tillsammans med SKAGENs övriga ränte- och aktiefonder kan den vara en byggsten i en väldiversifierad placeringsportfölj. Avkastningspotentialen för fonden kommer att vara hög, men svängningarna i fonden kan bli större än för andra globalfonder givet den koncentrerade portföljen. Därför rekommenderas en investeringshorisont på fem år eller mer.Kort om SKAGEN Focus

  • Brett och globalt mandat
  • cirka 35 kärninnehav
  • aktier med hög riskjusterad avkastningspotential
  • fokus på specifika bolag och deras inneboende värde
  • topp tio-innehaven kommer att utgöra cirka 40-50 procent av portföljen
  • investeringsbeslut fattas oberoende av jämförelseindex med fokus på exceptionell avkastning över tid
  • okorrelerad avkastningsprofil
  • passar investerare med fem års investeringshorisont eller längre
  • första handelsdag: 26 maj 2015