Till innehåll på sidan
Hendry beskrivs som anarkistisk och bryr sig inte om vad den etablerade investeringsvärlden tycker. Hör honom på SKAGENs Nyårskonferens i Stockholm den 14 januari 2016.

Med sin hedgefond Eclectica uppmärksammades Hendry av hela branschen då fonden gav en positiv avkastning på 31,2 procent under finanskrisåret 2008, en period när i stort sett alla andra befann sig på botten.

Besatta av inflationen

Som hedgefondförvaltare har Hugh Hendry ett stort och obegränsat investeringsunivers. Han ser sig varken som värde- eller tillväxtorienterad utan som tidsorienterad. Hans investeringsstrategi är att se på världen som en blank, global duk på vilken han regelbundet skissar hur utvecklingen under de närmaste två åren sannolikt kommer att se ut. Dessa skisser verkar just nu vara målade i relativt glada färger. Eller som han nyligen sa i en intervju i Financial Times:

– Det verkar som om vi är på väg mot en ny gyllene tid. Jag hoppas att centralbankerna inser att problemen i det förflutna beror på att vi varit alltför besatta av inflationen och av att upprätthålla en stram penningpolitik. Det har i slutänden berikat bankerna långt mer än det har gynnat entreprenörer.

Provokatör och medieälskling

Hugh Hendrys berömmelse har ökat i takt med hans slående och kontroversiella framträdanden i medierna.

På YouTube finns filmer med titlar som "Hugh Hendrys Greatest Hits", där man bland annat kan se Hendry diskutera situationen i Grekland med nobelpristagaren Joseph Stiglitz. Efter att Stiglitz lagt fram en gedigen analys av läget, svarar Hendry; "Ummm, hello! Kan jag berätta för dig om den verkliga världen?".

I ett annat program angrips Hendry av den tidigare danske statsministern Poul Nyrup Rasmussen för sin investeringsetik. Varefter Hendry berättar för tittarna om sina erfarenheter av "champagnesocialister" som Nyrup Rasmussen och andra han möter resandes i första klass världen över.

Hugh Hendry har under senare år lovat att tona ner sina framträdanden i medierna till förmån för sina klienter i Eclectica Asset Management. Vi hoppas dock att han inte skräder orden på kommande Nyårskonferensen i Stockholm, där han har lovat att ge åhörarna en inblick i utsikterna för den globala ekonomin under de kommande två åren.

Se fler talare på SKAGENs Nyårskonferens i Stockholm den 14 januari

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.