Till innehåll på sidan

–  SKAGEN Focus är minst sagt en spännande fond. Med ett globalt, öppet mandat och en koncentrerad portfölj kan man säga att det här är det mest renodlade sättet att driva en fond på. Den signaturbild vi har valt för fonden, målningen med jakthunden, sammanfattar mycket av vad det handlar om: jaktinstinkt, aktiv förvaltning och energi, säger Jonas.

Hur hittar du investeringsidéer?

–  Det gäller att ständigt vilja lära sig nya saker och vara nyfiken. Precis som andra tar jag intryck av det jag läser i tidningar, hör ”på stan”, genom nätverk, under konferenser och under det stora antal möten med bolag vi har varje år. Inte sällan kommer uppslagen när man börjar titta på ett bolag och då upptäcker andra, relaterade bolag eller konkurrenter. Och inte minst har vi löpande livliga diskussioner med de andra förvaltarteamen inom SKAGEN.

Jonas har en passion för samlande privat men när det kommer till aktier gäller det motsatta. Aldrig gifta sig med en aktie, är ett råd han ger. Men det är samtidigt viktigt att ha tålamod och tåla svängningar i aktiekursen under resans gång, innan aktien hinner leverera sin potential. Med tiden lär man sig känna igen situationer där till synes små förändringar inom bolaget eller i bolagets omvärld kan skapa större fundamentala problem. Det viktigaste rådet är att bara försöka ta de risker som man får kompensation för:

–  Det är märkligt med risker. Allt annat lika, när priset på en tillgång faller, minskar ju faktiskt dess risk och uppsidan ökar. Och när priset på tillgången ökar stiger också risknivån, och den riskjusterade potentialen försämras . Genom samma resonemang kan en kvalitetstillgång värderas så högt att den blir riskabel – och en tillgång av mycket sämre kvalitet vara så billig att den är ”säker”.

Tennislöfte

Karriären inom finans har inte alltid varit ett självklart val för Jonas. Under tonåren spelade han tennis fem–sex gånger i veckan och var del av en programmerargrupp.

Men pappans arbete inom Handelsbanken med många utlandsresor och stationering vid bankens Hongkongfilial skapade ett intresse för finansbranschen och arbete utomlands. Under ekonomistudierna i Uppsala lästa han några terminer vid universiteten i Glasgow, Skottland och Toulouse i södra Frankrike. Senare skrev han sin C-uppsats om fondbolaget Wasas fondutbud och efter examen fick han arbete där. Han började som riskanalytiker med att bygga analysmodeller för att hantera stora datamängder.

Tre krascher senare

Efter några år på Wasa/Länsförsäkringar kom så möjligheten han väntat på. Mitt under IT-bubblans peak 1999, var han med och etablerade Länsförsäkringars kapitalförvaltningsenhet LF Capital i New York. Den påföljande IT-kraschen gav viktiga erfarenheter:

–  Den extrema uppgången och det efterföljande extrema fallet fascinerade mig och gjorde mig än mer medveten om hur viktigt det är att förstå risker och risktagande. Tre börskrascher hittills under mitt yrkesliv har lärt mig att man aldrig är fullärd i den här branschen. Det gäller att ha en ödmjuk inställning till vad marknaden erbjuder dig. Investeringar är komplex materia – låt ingen påstå det motsatta – men det är det som stimulerar och utmanar, säger Jonas.

2002 såldes LF Capital till ABN Amro och samtliga anställda sades upp. Tillsammans med några kolleger åkte Jonas hem till Stockholm och startade Sveriges första så kallade marknadsneutrala fond. Idén var att köpa och blanka bolag parvis för att väga upp riskerna. Jonas konstaterar att hedgefonder numera oftast förknippas med ett högt risktagande, men att begreppet ”hedga” i sin grundbetydelse ju just handlar om att skydda sig mot risker.

Där andra inte letar

Jonas beskriver sig själv som contrarian in i märgen. När marknaden flockas kring vissa bolag letar han fynd på annat håll. Allt handlar egentligen om att köpa något som är outforskat, som marknaden kanske omotiverat ignorerar men som bedöms kan komma att stiga i värde. Denna värdebaserade investeringsfilosofi delar han med SKAGEN Focus-kollegan Filip Weintraub. De båda träffades 2001 i New York när denne rekryterades till LF Capital.

Det blev början på ett samarbete som varat sedan dess. Tillsammans grundade de Labrusca Family Office 2010, ett bolag som fram till 2014 förvaltade globala aktier.

–  Filip och jag passar bra ihop arbetsmässigt och kompletterar varandra väl. Vi har samma idébas om vilka slags bolag som är intressanta. Jag måste nog erkänna att vi båda har en förkärlek för mer komplexa situationer – ofta bolag där det finns en stor omvärderingspotential – som många andra investerare ryggar för.

–  Vi är ett sammansvetsat team, redo att rivstarta, säger Jonas.

Om Jonas Edholm

  • Född och uppvuxen i Järfälla i norra Stockholm.
  • Tennisvurm: ”Att vårt hus ligger nära en tennishall var klart avgörande när vi valde det.”
  • Familj: frun Katarina, redovisningsspecialist, och tre barn, 12, 10 och 7 år.
  • Om mötet med SKAGEN: ” SKAGEN har ett unikt arbetsklimat. Det finns en stimulerande, kreativ atmosfär och människor uppmuntras att ta initiativ och eget ansvar.”

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.