Till innehåll på sidan
Vår bedömning är att nyckeltalen i den globala ekonomin fortsatt är sunda och att korrigeringar av det slag vi nu upplever är naturliga. Foto: Bloomberg

Börserna i Kina föll mest, ett fall som påverkar alla andra marknader. Den kinesiska börsen föll med över 30 procent under augusti och drog med sig stora delar av aktie- och obligationsmarknaderna.

En tuff månad för de globala aktiemarknaderna

Augusti präglades av oron, och allas ögon riktades mot utvecklingen i Kina och ränteutsikterna i USA. Med svaghetstecken i den kinesiska ekonomin å ena sidan och en uppåtsträvande amerikansk ekonomin å andra sidan, kallar SKAGEN Kon-Tikiförvaltaren Kristoffer Stensrud situationen ”en dragkamp som skapar möjligheter”.

Oroligheterna i Kina spred sig till alla aktiemarknader under månaden med prisfall och volatilitet som följd. Den negativa trenden påverkar också våra aktiefonder, och SKAGEN Kon-Tiki har drabbats hårdast. I våra statusrapporter ger vi en snabb överblick över månadens viktigaste händelser, och där du också läsa mer om företagen i respektive fond.

Kris eller korrektion?

Även om kurserna har återhämtat sig något under veckorna efter Svarta måndagen, har det spekulerats om en ny kris. Sedan maj har globala aktiekurser gått i en enda riktning – nedåt. I SKAGEN följer vi utvecklingen noga, men uppmanar till lugn. Vår bedömning är att nyckeltalen i den globala ekonomin fortsatt är sunda och att korrigeringar av det slag vi nu upplever är naturliga. Frågan är bara när trenden vänder och aktiemarknaden stiger.

Påverkan på obligationsmarknaden

Osäkerheten på aktiemarknaden gav upphov till rörelser på både obligations- och valutamarknaden i augusti. Den allmänna osäkerheten och de fallande råvarupriserna kommer sannolikt att hålla räntorna låga på kort sikt. Under de första tre veckorna i augusti pekade räntorna nedåt i USA och Europa. Samtidigt har osäkerheten på tillväxtmarknaderna drivit upp räntorna och fått valutakurserna att falla. I takt med att aptiten på aktier återvände i slutet av augusti, kröp räntorna tillbaka upp i USA och Europa. I statusrapporterna för våra obligationsfonder kan du läsa mer om hur obligationsmarknaderna påverkades av turbulensen i augusti.

Ny portföljstrateg

Internt i SKAGEN bjöd augusti på en spännande nyhet i form av vår nye teammedlem på en nyinrättad tjänst. Portföljstrategen Stein Svalestad började den 1 augusti. Hans uppgift blir att hitta de bästa portföljlösningarna för våra kunder. Stein kommer också att fungera som en länk mellan våra rådgivare och portföljförvaltarna.