Till innehåll på sidan
Jag lägger mycket tid på att förstå risker. Det har jag med mig från att ha arbetat med en väldigt koncentrerad portfölj under finanskrisen, säger Tomas Johansson. Foto: Sara Hessel.

Många 60-åringar skulle vara stolta över att ha åstadkommit det som Tomas Johansson har gjort hittills.

Som 31-åring har han landat toppjobbet som del i portföljförvaltarteamet bakom den 34 miljarder kronor stora aktiefonden SKAGEN Global. Bakom sig har han ett jobb som Vice president på ett av Europas största aktivistfondbolag, Cevian Capital, med över tio miljarder euro under förvaltning. Han har arbetat med programmering och att skapa dataspel i Köpenhamn och har tre masters-examina: i Industriell ekonomi från Kungliga Tekniska Högskolan, i Ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och i Juridik från Stockholms universitet.

Han är en vittberest person som har besökt 35 länder bara under de senaste 15 månaderna.  Bland annat gjorde han nyligen en drygt tre månader lång landresa med framförallt kollektivtrafik från Stockholm till Kapstaden.

– Resan blev en ögonöppnare. Mina kunskaper om länder i Afrika var baserad på saker jag läst och på mina egna fördomar. Ju mer jag har rest, desto mer har jag sett att människor är sig lika och i grunden vill samma saker, oavsett var de befinner sig, säger Tomas Johansson.

Simultankapacitet

Sett i backspegeln kan resan till SKAGEN sägas ha börjat för drygt tio år sedan när Tomas Johansson flyttade till Stockholm för att studera Industriell ekonomi. Snart fick han vänner som gick på Handelshögskolan och fick på så sätt upp ögonen för finansbranschen och de spännande arbetsmöjligheter som finns där. Han gav dock inte upp sin första utbildning, utan gick Handelshögskolan parallellt med Tekniska Högskolan. Ett år senare sökte han även till juristlinjen, efter att ha lärt känna personer som studerade juridik och fått inblick i deras sätt att tänka. På kvällarna läste han kinesiska.

Tomas Johansson säger att det aldrig fanns något tryck utifrån att prestera studiemässigt. Ingen i hans släkt har universitetsexamen, men det gick bra för honom på gymnasiet och det föll sig naturligt att läsa vidare. Det utbildningarna i mångt och mycket lär ut är metoder för att lära sig nya saker – något som är värdefullt i arbetslivet, betonar han.

Utlösa dolda värden

Under studietiden började han tidigt söka jobb i finansbranschen. Svaren blev dock nedslående, han fick ofta höra att han då – 2007 – hade för långt kvar på studierna, som enligt planen skulle vara klara tre år senare.

– Då bestämde jag mig för att ta mina examina redan 2008. Det var ju jobba jag ville! berättar Tomas Johansson.

Efter att han avslutat studierna våren 2008 började han på Cevian Capital, ett av de ledande aktivistfondbolagen i Europa lett av finansmannen Christer Gardell, bara några veckor före Lehman-kraschen. Cevians mål är att gå in som aktiv ägare för att utlösa dolda värden i bolagen.

Där blev han del av en grupp som förvaltade en koncentrerad aktieportfölj. Arbetet gav erfarenhet av investeringsprocessen i sin helhet, från att komma upp med idéer för nya investeringar, till att analysera och inte minst ha kontakter med bolagen.

Likheter mellan Cevian och SKAGEN

En central del i arbetet på Cevian var att det var viktigt att ha en faktabaserad ansats och att man förväntades ha integritet och stå på sig i sina åsikter. Något han själv kallar en bra skola för en ung person.

Det finns många likheter i investeringsfilosofi mellan Cevian och SKAGEN. Fokus är att hitta undervärderade bolag som kan värderas upp på börsen. Skillnaden ligger i att Cevian gör större investeringar i fåtal bolag som man arbetar aktivt med, medan SKAGEN gör mindre investeringar i många företag. Ett par bolag som Cevian investerat i, som ABB, Volvo och Danske Bank, återfinns också i SKAGENs aktieportföljer.

Pipeline med idéer

Efter rigorösa intervjuer och en många månader lång process började Tomas Johansson i SKAGEN i augusti 2015. Känslan att han skulle passa bra in i laget var ömsesidig och växte fram under många samtal med Knut Gezelius och de andra förvaltarna i SKAGEN Global-teamet.

– Just nu jobbar jag mycket med att ta fram nya investeringsidéer. Vi har en bra portfölj och en bra pipeline med nya investeringscase. Mina bidrag har bland annat varit säkerhetsbolaget G4S och den brittiska banken Barclays. Min styrka är analys, jag vill förstå hur andra investerare tänker. Överlag drivs jag just av att vilja förstå hur andra människor tänker, att se saker ur olika perspektiv, säger han.

Vad är det allra viktigaste för en investerare?

– Att bedöma den potentiella uppsidan i investeringar är förhållandevis enkelt, men det är viktigt att väga det mot vad som kan gå fel. Jag lägger mycket tid på att förstå risker. Det har jag med mig från att ha arbetat med en väldigt koncentrerad portfölj under finanskrisen.

Fakta:

  • SKAGEN Global-teamet består förutom av Tomas Johansson av huvudförvaltaren Knut Gezelius samt Søren Milo Christensen och Chris-Tommy Simonsen. Fonden, som startade 1997, hade vid utgången av augusti ett förvaltat kapital på drygt 34 miljarder kronor.
    Läs mer om SKAGEN Global här.
  • Tomas Johansson om mötet med SKAGEN: ”Det är en firma med exceptionella långsiktiga resultat och ett starkt engagemang för kunderna. Här finns en intellektuellt stimulerande miljö och en strävan efter att hela tiden lära sig mer och bli bättre.”

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla våra fonder finns på vår webbplats.


Ta del av nyheter och analyser från SKAGEN:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.