Till innehåll på sidan
Jämfört med andra globala IT-aktier är Samsung lågt prissatt. Foto: Bloomberg.

Onsdagen den 7 oktober överraskade Samsung Electronics analytikerna med mycket starka resultat för tredje kvartalet. Det innebar positiva nyheter för tre av SKAGENs aktieportföljer: SKAGEN Vekst, SKAGEN Global och SKAGEN Kon-Tiki.

Samsung räknar med att resultatet för kvartalet slutar på motsvarande cirka 52 miljarder svenska kronor. Det är nästan 9 miljarder kronor bättre än väntat. Marknaden kvitterade med den största aktiekursuppgången på en och samma dag sedan 2009, med hela 8,7 procent. Därmed kommer lönen för ett år av konstant framgång. Sedan förra året har vinsten ökat med cirka 80 procent, vilket är högre än analytikernas prognoser.

Låga priser med möjligheter

Jämfört med andra globala IT-aktier är priset på Samsung Electronics lågt. Aktierna handlas till en betydande rabatt och vi ser en potentiell uppsida på 52 procent för preferensaktierna, som är de aktier vi primärt har investerat i.

Den attraktiva prissättningen beror delvis på osäkerhet inför bolagets mobila division. Den nya rapporten ger inte svar på var i Samsung Electronics den ökande vinsten kommer ifrån. Det kommer först när den slutgiltiga kvartalsrapporten läggs fram nästa månad.

Om det visar sig att framgångarna delvis kommer från företagets mobiltelefoner, kommer det att finnasgoda möjligheter att optimismen i marknaden förstärks än mer.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.