Till innehåll på sidan
Porträttbild av en man.

Jonas Edholm

Portföljförvaltare

Jonas förvaltar den globala aktiefonden SKAGEN Focus.

Som en del av SKAGENs portföljförvaltarteam deltar han i SKAGENs värdebaserade investeringsfilosofi och gör analyser av bolag och branscher.

Yrkeslivserfarenhet

  • Anställd i SKAGEN i januari 2015
  • Medgrundare och portföljförvaltare, Labrusca Family Office, Stockholm
  • Huvudförvaltare, LF Capital, New York
  • Tactical Asset Allocation, Derivathandlare, Länsförsäkringar Asset Management, Stockholm
  • Risk Management, Wasa Asset Management, Stockholm

Utbildning

  • Civilekonom, Uppsala universitet
  • Studier vid University of Strathclyde, Glasgow
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.