Till innehåll på sidan

Kapar olönsamma svansar

Under arbetet med att koncentrera SKAGEN Globals portfölj har fondens förvaltare sålt av många mindre, ...

Mannen med spåkulan

Hedgefondförvaltaren Kyle Bass hör till den lilla klick investerare som förutspådde bolånekrisen. Men det som ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.