Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

5 min lästid

Väl rustade för brexit

”Vi är redo för brexit, även om politikerna inte är det”, skriver det brittiska försäkringsbolaget Hiscox vd, Bronek Masojada, i bolagets årsrapport som publicerades i slutet av februari. Det brittiska parlamentet har sedan dess gått djupare in i kaos och brexitfristen förlängts, men SKAGENs UK-noterade innehav är förberedda.

Trots den växande politiska paniken har SKAGEN fortsatt vara företagsfokuserat för att bäst förstå de fundamentala drivkrafterna som vi förväntar oss kommer att generera långsiktigt värde för kunderna.

Brexit, och osäkerheten som det fortsätter skapa, utgör potentiella riskfaktorer för företag som är baserade i Storbritannien eller som är exponerade mot brittiska kunder, men vi ser vi på dessa risker på samma sätt som på de många andra ”kända ovissheter” som våra innehav står inför. Det innebär att bedöma i vilken utsträckning dessa risker kan kontrolleras och minimeras, och deras aggregerade hot i våra portföljer.

Strukturell beredskap

Av våra fonder har SKAGEN Global den största exponeringen mot företag i Storbritannien med 13 procent av tillgångarna investerade i tre innehav. Skadeförsäkringsbolagen Hiscox (4,9 procent) och Beazley (4,8 procent) är två av de tre bolag som förvaltarna tror på mest – som man kan förvänta sig av bolag som arbetar med att just analysera risker. Båda bolagen är väl förberedda att hantera alla typer av övergångar.

Hiscox är ett globalt skadeförsäkringsbolag med omkring 18 procent av sina intäkter i Storbritannien och ytterligare 12 procent i Västeuropa. Med premieavgifter på totalt 3,8 miljarder dollar 2018, och en bruttovinst på 137 miljoner dollar, kan den relativt lilla summan 15 miljoner dollar som spenderats för att färdigställa det som Robert Childs beskriver i årsrapporten som ”strukturell beredskap för brexit”, ses som en rimlig investering.

För Beazly kommer endast fyra procent av premieinkomsterna från EU men bolaget är lika väl förberett. Vd Andrew Horton kommenterar i den senaste årsrapporten att "även om vi är noterade i Storbritannien, borde inte brexit representera några oöverstigliga utmaningar för Beazley… jag anser att vi gjort allt i vår makt för att mildra effekten”.  I beredskapen ingår planering för såväl en hård brexit som ett kontrollerat utträde eller att Storbritannien stannar i EU, vilket börjar se alltmer sannolikt ut.

Väl rustade

Båda försäkringsbolagen har etablerat europeiska filialer för att fortsätta sin verksamhet från EU och kommer att använda det nyligen öppnade Lloyd’s i Bryssel för att försäkra risker inom EEA, vilka tidigare hanterades från Lloyd's i London. SKAGEN Global träffade nyligen deras ledningsgrupper och anser att de långsiktiga investeringarna i båda bolagen fortsättningsvis är attraktiva, oavsett kortsiktig volatilitet i marknaden.
 
Den resterande delen av SKAGEN Globals exponering mot företag noterade i Storbritannien kommer från RELX, som är fondens sjunde största innehav och utgör 3,3 procent av portföljen. Förlagsgruppen, tidigare känd som Reed Elsevier, generar omkring en fjärdedel av sina 7,5 miljarder pund i intäkter från Europa, varav sju procent kommer från Storbritannien. Finansdirektören Nick Luff, sa nyligen i en intervju att han förväntar sig ”endast ett fåtal problem med brexit” och företaget, som är noterat i både London och Amsterdam, valde förra året att flytta sitt huvudkontor till Storbritannien.

Business as usual

Vår andra fond med betydande exponering mot företag noterade i London är SKAGEN Insight, som har 3,4 procent av tillgångarna investerade i dryckesproducenten Stock Spririts.[1]

Inkomsterna från Storbritannien är dock obetydliga eftersom 90 procent av försäljningen kommer från den polska, tjeckiska och italienska marknaden.[2] Ordförande David Maloney kommenterade i årsredovisningen att ”de möjliga konsekvenserna som brexit kan ha på gruppen kommer att övervakas noggrant, men effekten kommer sannolikt inte vara väsentlig eftersom vi inte producerar i, eller exporterar från Storbritannien”. Rapporten inkluderar en full riskbedömning av den påverkan brexit har på handel, skatter, människor, ekonomi och finansiella aspekter, och fastställer därmed att hotet är obetydligt för bolaget.

Även om det inte är en del av vår investeringsplan, skulle Stock Spririts till och med kunna dra fördelar av valutaförändringar om brexit fortsätter att sätta press på pundet, givet företagets kostnadsbas i Storbritannien och inkomster från utlandet.

Möjligheter för värdeinvesterare

Med hänsyn till innehavens attraktiva potential så är våra portföljförvaltare bekväma med de möjliga riskerna med brexit, men kommer att fortsätta övervaka situationen i Storbritannien och dess påverkan på våra innehav under kommande händelseförlopp.

En hård eller oordnad brexit kommer troligen att påverka alla risktillgångar, däribland brittiska aktier, och Hiscox och RELX som är en del av FTSE 100 kan se förhöjd volatilitet om passiva investerare väljer att sälja sina innehav.

Förutom att inte behöva förutse politikers agerande för att kunna generera avkastning, är en av de stora fördelarna för oss som bottom up- och värdeinvesterare att vi kommer stå redo att dra fördelar av potentiella företagsspecifika möjligheter under en marknadsturbulens i samband med brexit.
 

[1] Per 28 februari 2019
[2] Per 30 september 2018

Brexit

Jakten på trygghet efter Brexit

Synen på var den geopolitiska risken är störst just nu ser ut att ha ändrats efter Brexit-omröstning ... Läs artikeln nu arrow_right_alt

Mer om Brexit

Brexit och våra aktiefonder

Det brittiska valresultatet kan ha ändrat investerarnas syn på globala politiska risker.

Brexit skapar vågor

Storbritannien röstade igår för att lämna EU – ett resultat som var oväntat för de flesta. SKAGENs ...

Bremain eller Brexit?

Det är bara några dagar kvar till den brittiska folkomröstningen om fortsatt medlemskap i EU den 23 ...

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up