Till innehåll på sidan
Sök medarbetare:

UK

London

Namn Titel E-post Telefon
Eriksen, Marius Client support maer@skagenfunds.co.uk +44 7472 725 700
Heffer, Timothy Landschef Storbritannien kundservice@skagenfonder.se +44 7827 998 301
Henderson, Nick Communications Manager nhe@skagenfunds.co.uk +44 7870 66 0383
Juliff, Lauren Head of UK Institutional lju@skagenfunds.co.uk +44 7813 175 374
O'Donnell, Kieran Client Relations, UK kiod@skagenfunds.co.uk +44 7961 449 127

Danmark

Köpenhamn

Namn Titel E-post Telefon
Andreassen, Kim Toftegaard Senior Relationship Manager kita@skagenfondene.dk +45 33 41 76 53
Hørup Hertzum, Naja Helene Communications Manager naho@skagenfondene.dk +4525321181
Melsted, Stine Compliance and Project Adviser stme@skagenfondene.dk 33 41 76 70
Rasmussen, Henrik Senior Relationship Manager hra@skagenfondene.dk +45 33 41 76 59
Risager Rasmussen, Søren Managing Director, Denmark srr@skagenfondene.dk +45 33 41 76 54
Wienberg, Lars Relationship Manager lawi@skagenfondene.dk +45 33 41 76 56

Sverige

Stockholm

Namn Titel E-post Telefon
Marcus, Anna S. Kommunikationsansvarig asm@skagenfonder.se +46 733 644 717
Obolevica, Lina Eleonora Business operations manager liob@skagenfonder.se +46 729 116 788
Rikwide, Jakob Aktieanalytiker kundservice@skagenfonder.se 0200-11 22 60
Wennberg, Per Verkställande direktör Sverige kundservice@skagenfonder.se 0200-112260

Norge

Stavanger

Namn Titel E-post Telefon
, Kommunikasjonsrådgiver
Bakketun, Sondre Solvoll Aktieanalytiker contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Bergskaug, Pål Försäljningschef Norge kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Bjelland, Eirik Wealth Manager ebj@skagenfondene.no 51 80 37 31
Bjelland, Fredrik Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Bottolfs, Trym Formuesforvalter trbo@skagenfondene.no +4792462246
Christensen, Søren Milo Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Dybdahl, Lisen Varumärkesdirektör ld@skagenfondene.no 0200-112260
Edholm, Jonas Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Frafjord, Espen Wealth Manager efr@skagenfondene.no 51 80 37 82
Gether, Cathrine Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Gezelius, Knut Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Gobitschek, Michael Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Hamedan-Nejad, Atoussa Wealth Manager ahn@skagenfondene.no 51 80 37 44
Harris, David Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Huuse, Nicolai Wealth Manager nhu@skagenfondene.no 51 80 38 05
Isaksen, Tord Wealth Manager tori@skagenfondene.no 51 80 37 97
Johansson, Tomas Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Kristensen, Anne Line Aktieanalytiker contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Kvame, Kristen Wealth Manager, Head of Region West kk@skagenfondene.no 51 80 38 45
Lemaire, Parisa Kate Communications Manager
Ludvigsen, Erlend Wealth Manager erlu@skagenfondene.no 51 80 39 22
Morris, Alexandra Investeringsdirektör contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Myge Haugland, Sondre Hållbarhetsspecialist somy@skagenfondene.no
Nordgård, Marianne Øvrebø HR-direktör kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Persson, Rikard Wealth Manager rpe@skagenfondene.no 51 80 38 49
Ramslie, Synnøve Hellestø Wealth Manager shr@skagenfondene.no 51 80 38 46
Risanger Sunde, Arild Chef Produktutveckling contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Simonsen, Chris-Tommy Portföljförvaltare mailto:contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Simonsen Viste, Silje Aktieanalytiker contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Stensrud, Alexander Portföljförvaltare kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Svalestad, Stein Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Syed, Midhat Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Tjemsland, Bjørn Chief Risk & Compliance Officer kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Tvedt, Jane Portföljförvaltare kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Warrington, Timothy Verkställande direktör kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Wee, Desmond Aktieanalytiker contact@skagenfunds.com 51 80 39 28
Økland, Bodil Hauge Affluent Coordinator bho@skagenfondene.no 51 80 38 37

Oslo

Namn Titel E-post Telefon
Andresen, Janine Wealth Manager jan@skagenfondene.no 24 02 31 06
Bergskaug, Pål Director of Wealth Management contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Klette, Espen Aktieanalytiker
Schie, Per-Christian Relationship Manager pesc@skagenfondene.no +47 51 80 39 00
Skovly, Stein Wealth Manager stsk@skagenfondene.no 33 01 60 01
Tronstad, Ole-Christian Communications Manager
Ullebust, Bjørg Therese Wealth Manager bjorg.therese.ullebust@skagenfondene.no

Ålesund

Namn Titel E-post Telefon
Stenseth, Kurt Wealth Manager kust@skagenfondene.no 93417725

Trondheim

Namn Titel E-post Telefon
Brødreskift, Ole Andreas Wealth Manager olbr@skagenfondene.no 73 56 42 02

Bergen

Namn Titel E-post Telefon
Kverneland Braaten, Øyvind Relationship Manager

Nederländerna

Amsterdam

Namn Titel E-post Telefon
Houben, Mark Client Relations Manager, Nederländerna info@skagenfunds.nl 020 799 74 34
Krauss, Michiel Verkställande direktör, Nederländerna info@skagenfunds.nl 020 799 74 34
Muijlwijk, André van Client Relations Manager info@skagenfunds.nl 020 799 74 34

Tyskland

Frankurt

Namn Titel E-post Telefon
Scarfone, Josef Managing Director, Germany josc@skagenfunds.de +49 160 90 866 555

International

Namn Titel E-post Telefon
Hasan, Hussein International Business Developer huha@skagenfunds.com +47 51 80 38 74
Meussen, Casper Chef International kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Ommeganck, Michel International Business Developer mom@skagenfunds.com +47 51 80 38 61
Rasmussen , Sølve International Business Developer sr@skagenfondene.no +47 51 80 38 02
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.