Till innehåll på sidan
Sök medarbetare:

UK

London

Namn Titel E-post Telefon
Eriksen, Marius Client support maer@skagenfunds.co.uk +44 7472 725 700
Heffer, Timothy Landschef Storbritannien kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Henderson, Nick Communications Manager nhe@skagenfunds.co.uk +44 7870 66 0383
Juliff, Lauren Head of UK Institutional lju@skagenfunds.co.uk 0207 408 2508
O'Donnell, Kieran Client Relations, UK kiod@skagenfunds.co.uk 0207 408 2501

Norge

Stavanger

Namn Titel E-post Telefon
Almås, Anders User Experience Manager
Bakketun, Sondre Solvoll Aktieanalytiker contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Bergskaug, Pål Försäljningschef Norge kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Bjelland, Eirik Wealth Manager ebj@skagenfondene.no 51 80 37 31
Bjelland, Fredrik Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Bottolfs, Trym Formuesforvalter trbo@skagenfondene.no +4792462246
Christensen, Søren Milo Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Dybdahl, Lisen Varumärkesdirektör ld@skagenfondene.no 0200-112260
Edholm, Jonas Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Finsnes, Karoline Marketing Coordinator – Digital Media
Frafjord, Espen Wealth Manager efr@skagenfondene.no 51 80 37 82
G. Eriksen, Linn Koordinator, portföljavdelningen contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Gether, Cathrine Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Gezelius, Knut Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Gillies, Marianne Customer host
Gobitschek, Michael Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Haaverstein, Trond Trader contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Haben, Stein T. Head of Product & Business Development kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Hamedan-Nejad, Atoussa Wealth Manager ahn@skagenfondene.no 51 80 37 44
Hansen, Svein Tore Legal Counsel
Harris, David Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Hognestad, Randi Legal Counsel
Huus, Bente Andresen HR Advisor
Huuse, Nicolai Wealth Manager nhu@skagenfondene.no 51 80 38 05
Isaksen, Tord Wealth Manager tori@skagenfondene.no 51 80 37 97
Johansson, Tomas Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Kolnes, Kirsti Randa Accounting
Kristensen, Anne Line Aktieanalytiker contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Kvame, Kristen Wealth Manager, Head of Region West kk@skagenfondene.no 51 80 38 45
Langhelle, Anne S. Communications Manager
Lemaire, Parisa Kate Communications Manager
Ludvigsen, Erlend Wealth Manager erlu@skagenfondene.no 51 80 39 22
Mandt, Anny Document Controller
Mauseth, Kamilla Helen HR Consultant
Morris, Alexandra Investeringsdirektör contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Myge Haugland, Sondre ESG-spesialist somy@skagenfondene.no
Nordgård, Marianne Øvrebø HR-direktör kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Nygård, Hallvard System Developer
Nystrøm, Jan Kjetil Portföljsystemstöd contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Persson, Rikard Wealth Manager rpe@skagenfondene.no 51 80 38 49
Ramslie, Synnøve Hellestø Wealth Manager shr@skagenfondene.no 51 80 38 46
Risanger Sunde, Arild Chef Produktutveckling contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Simonsen, Chris-Tommy Portföljförvaltare mailto:contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Simonsen Viste, Silje Aktieanalytiker contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Skurtveit, Samantha Dean Product Management Specialist sds@skagenfondene.no +47 51 80 38 23
Stensrud, Alexander Portföljförvaltare kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Svalestad, Stein Portföljförvaltare contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Svela, Trond Risk Analyst
Syed, Midhat Researchansvarig contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Sør-Reime, Brit Accounting
Tjemsland, Bjørn Projektledare kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Tonning, Sølvi Marie Chief Risk & Compliance Officer
Tvedt, Jane Portföljförvaltare, Storebrand Asset Management kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Warrington, Timothy Verkställande direktör kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Wee, Desmond Aktieanalytiker contact@skagenfunds.com 51 80 39 28
Willoch, Tone Rettedal Executive Administrator
Willoughby, Barbara Business support and document controller, Legal Counsel
Økland, Bodil Hauge Affluent Coordinator bho@skagenfondene.no 51 80 38 37
Østrådt, Trond Security Manager

Oslo

Namn Titel E-post Telefon
Andresen, Janine Wealth Manager jan@skagenfondene.no 24 02 31 06
Bergskaug, Pål Director of Wealth Management contact@skagenfunds.com +47 51 80 37 09
Klette, Espen Aktieanalytiker
Schie, Per-Christian Relationship Manager pesc@skagenfondene.no +47 51 80 39 00
Skovly, Stein Wealth Manager stsk@skagenfondene.no 33 01 60 01
Thidemansen, Ove Andreas Wealth Manager ovth@skagenfondene.no +47 24 02 31 07
Tronstad, Ole-Christian Communications Manager

Ålesund

Namn Titel E-post Telefon
Stenseth, Kurt Wealth Manager kust@skagenfondene.no 70 14 98 02

Trondheim

Namn Titel E-post Telefon
Brødreskift, Ole Andreas Wealth Manager olbr@skagenfondene.no 73 56 42 02

Bergen

Namn Titel E-post Telefon
Aadland, Stian Wealth Manager staa@skagenfondene.no 90 05 57 81

Nederländerna

Amsterdam

Namn Titel E-post Telefon
Houben, Mark Client Relations Manager, Nederländerna
Krauss, Michiel Verkställande direktör, Nederländerna kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Muijlwijk, André van Client Relations Manager avm@skagenfunds.nl +31 20 799 74 35

Danmark

Köpenhamn

Namn Titel E-post Telefon
Andreassen, Kim Toftegaard Senior Relationship Manager kita@skagenfondene.dk +45 33 41 76 53
Hørup Hertzum, Naja Helene Communications Manager naho@skagenfondene.dk +4525321181
Rasmussen, Henrik Senior Relationship Manager hra@skagenfondene.dk +45 33 41 76 59
Risager Rasmussen, Søren Managing Director, Denmark srr@skagenfondene.dk +45 33 41 76 54
Søberg, Vevika Communications Manager vso@skagenfondene.dk +4533417658
Wienberg, Lars Relationship Manager lawi@skagenfondene.dk +45 33 41 76 56

International

Namn Titel E-post Telefon
Meussen, Casper Chef International kundservice@skagenfonder.se 0200-112260
Ommeganck, Michel International Business Developer mom@skagenfunds.com +47 51 80 38 61
Rasmussen , Sølve International Business Developer sr@skagenfondene.no +47 51 80 38 02

Sverige

Stockholm

Namn Titel E-post Telefon
Marcus, Anna S. Kommunikationschef / Communications Manager asm@skagenfonder.se +46 733 644 717
Obolevica, Lina Ansvarig affärsverksamhet / Business operations manager liob@skagenfonder.se +46 729 116 788
Rikwide, Jakob Aktieanalytiker kundservice@skagenfonder.se 0200-11 22 60
Wennberg, Per Verkställande direktör Sverige kundservice@skagenfonder.se 0200-112260

Tyskland

Frankurt

Namn Titel E-post Telefon
Scarfone, Josef Managing Director, Germany josc@skagenfunds.de +49 160 90 866 555
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.