Till innehåll på sidan
Porträttbild av en man.

Søren Milo Christensen

Portföljförvaltare

Søren Milo förvaltar aktiefonden SKAGEN Vekst.

Som en del av SKAGENs portföljförvaltarteam deltar han i SKAGENs värdebaserade investeringsfilosofi och gör analyser av bolag och branscher.

Yrkesliverfarenhet

  • Anställd i SKAGEN i maj 2010 som portföljförvaltare av SKAGEN Global
  • Huvudförvaltare SKAGEN Vekst sedan 10 april 2018
  • Portföljförvaltare BankInvest

Utbildning

  • Ek. kand i ekonomi och företagsekonomi vid Copenhagen Business School
  • Master i finansiell ekonomi från Copenhagen Business School
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.