Till innehåll på sidan
Porträttbild av en man.

Chris-Tommy Simonsen

Portföljförvaltare

Chris-Tommy arbetar med den dagliga driften av aktiefonden SKAGEN Global med specialisering som trader.

Som en del av SKAGENs portföljförvaltarteam deltar han i SKAGENs värdebaserade investeringsfilosofi och gör analyser av bolag och branscher.

Arbetslivserfarenhet

  • Anställd i SKAGEN i april 2006 inom Värdepappersavveckling
  • Del av  SKAGEN Global-teamet 2008
  • Settlement associate/manager, Christiania Securities ASA i Oslo (2000-2006)

Utbildning

  • Civilekonom, Högskolan i Agder (HiA) Kristiansand, med specialisering på projektledning.
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.