Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Anne Line Kristensen Larsen

Portföljförvaltare

Anne Line är portföljförvaltare för aktiefonden SKAGEN m2.

Som en del av SKAGENs portföljteam deltar hon i SKAGENs värdebaserade investeringsfilosofi och gör analyser av bolag och branscher.

Yrkeslivserfarenhet

  • SKAGEN: Portföljförvaltare för SKAGEN m2 
  • SKAGEN: Aktieanalytiker for SKAGEN m2
  • SKAGEN: Trainee i portföljavdelning
  • SKAGEN: Anställd som Riskanalytiker 2016

Utbildning

  • CFA (Certfiering av finansiella analytiker)
  • Master i Finans och Internationell företagsekonomi från Aarhus universitet, School of Business and Social Sciences
  • Ek. kand. i Ekonomi och Företagsekonomi, Aarhus universitet, School of Business and Social Sciences

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up