Till innehåll på sidan
Porträttbild av en man.

Michael Gobitschek

Portföljförvaltare

Michael förvaltar den globala fastighetsfonden SKAGEN m2

Som en del av SKAGENs portföljförvaltarteam deltar han i SKAGENs värdebaserade investeringsfilosofi och gör analyser av bolag och branscher.

Yrkeserfarenhet

  • Portföljförvaltare av SKAGEN m2 sedan 2012
  • Chef för Institutionell försäljning SKAGEN Fonder i Sverige och Finland, med inriktning på företag, pensionskassor och institutionella kunder
  • Startade i SKAGEN Fonder i augusti 2005
  • Fem års erfarenhet från Erneholm & Haskel där han främst arbetade med Corporate finance och M&A advisory
  • Chefsbefattningar inom hotellbranschen

Utbildning

  • Masters i Finans, Stockholm School of Business vid Stockholms universitet
  • Certifierad placeringsrådgivare, Handelshögskolan i Stockholm IFL Executive Education

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.