Till innehåll på sidan

Följ med på jakten på exceptionella investeringar

SKAGEN Focus är en global aktiefond med få innehav och hög avkastningspotential. Köp den via våra samarbetspartner eller bli kund/logga in.

Bäst avkastning av alla globala aktiefonder i Norge 2016 Morningstar

Det finns runt 53 000 noterade aktier att välja mellan. Vi letar efter 35. När vi hittar något riktigt bra, köper vi mycket av det. Filip Weintraub, huvudförvaltare SKAGEN Focus

  1. Investerar brett och globalt i aktier med hög riskjusterad avkastningspotential.
  2. Förvaltas av Filip Weintraub, Jonas Edholm och David Harris.
  3. Passar dig som har fem års investeringshorisont eller mer.

Allt om SKAGEN Focus

Fråga gärna våra kvalificerade rådgivare om hur du kan få ut det mesta av ditt sparande!SKAGEN Focus och värde var bäst 2016

För första gången på flera år presterade värdeaktier bättre än tillväxtaktier 2016. Det skriver den oberoende fondanalysfirman Morningstar i en ny analys, där de samtidigt pekar ut att SKAGEN Focus haft bäst avkastning av alla globala aktiefonder i Norge 2016.

Bolagen Filip Weintraub investerar i 2016

– Folk måste ha mat, det finns en växande efterfråga på protein i världen.
Det säger Filip Weintraub om varför han bland annat investerar i en kycklingproducent under 2016.

Värdeinvesterare ut i fingerspetsarna

Värdeinvesteraren Filip Weintraub har återvänt till SKAGEN för att starta den nya aktiefonden SKAGEN Focus. Han för med sig värdefull kunskap och erfarenhet som redan nu bidrar till SKAGENs investeringsprocess och aktieanalys.

Med förkärlek för de kniviga fallen

Idén bakom aktiefonden SKAGEN Focus är till synes enkel: att samla få, riktigt bra investeringsidéer från hela världen under samma tak. Möt Jonas Edholm, ena halvan av den nya fondens förvaltarteam – som inspireras av att gräva i komplexa fall.

Focusförvaltarens nya aktiefavoriter

Volatiliteten på världens aktiemarknader har skapat flera nya köpmöjligheter. Fyra månader efter starten har den högkoncentrerade aktiefonden SKAGEN Focus vuxit till 716 miljoner kronor i förvaltningskapital och hittills 29 innehav.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.