Till innehåll på sidan

Följ med på jakten på exceptionella investeringar

SKAGEN Focus är en global aktiefond med få innehav och hög avkastningspotential. Köp den via våra samarbetspartner eller bli kund/logga in.

Det finns runt 53 000 noterade aktier att välja mellan. Vi letar efter 35. När vi hittar något riktigt bra, köper vi mycket av det. Jonas Edholm, huvudförvaltare SKAGEN Focus

  1. Investerar brett och globalt i aktier med hög riskjusterad avkastningspotential.
  2. Förvaltas av Jonas Edholm och David Harris.
  3. Passar dig som har fem års investeringshorisont eller mer.

Allt om SKAGEN Focus

Fråga oss om hur du kan få ut det mesta av ditt sparande!

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.