Till innehåll på sidan

Nya andelsklasser

SKAGEN skapar nya andelsklasser i aktiefonderna SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Global och SKAGEN Focus. De nya ...

Ny adress

Nu flyttar vi till nya, moderna lokaler på Vasagatan i Stockholm.

Aktivt ägande som ger resultat

Genom direkt dialog med bolagen i våra fonder och röstning på bolagsstämmor fortsätter vi att driva positiv ...

Utdelning i SKAGEN Tellus

Nu får du som är andelsägare i räntefonden SKAGEN Tellus utdelning i form av fler andelar.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.