Till innehåll på sidan

SKAGEN Kon-Tiki

SKAGEN Kon-Tikis nya andelsklass (andelsklass F) får ett minsta investeringskrav på 50 miljoner norska kronor. Andelsklassen kommer att ha en fast förvaltningsavgift på 2,0 procent per år samt en asymmetrisk, prestationsbaserad avgift där det andelsvärde som överstiger jämförelseindex utveckling, beräknat dagligen, delas 90/10 mellan andelsägarna och SKAGEN. Andelsklassen får en relativ high watermark och det finns ett tak för totalkostnaden.

Andelsklassen kommer att vara öppen för alla som uppfyller kraven för minsta investeringsbelopp.

Denna ändring kommer inte att påverka befintliga andelsägare som redan är investerade i någon av fondens övriga andelsklasser.

Fondbestämmelserna finns tillgängliga på begäran.

SKAGEN Global

SKAGEN Globals nya andelsklass (andelsklass E) får ett minsta investeringskrav på 100 miljoner norska kronor. Andelsklassen kommer att ha en fast förvaltningsavgift på 1,0 procent per år samt en asymmetrisk, prestationsbaserad avgift där det andelsvärde som överstiger jämförelseindex utveckling, beräknat dagligen, delas 90/10 mellan andelsägarna och SKAGEN. Andelsklassen får en relativ high watermark.

Andelsklassen kommer att vara öppen för alla som uppfyller kraven för minsta investeringsbelopp.

Denna ändring kommer inte att påverka befintliga andelsägare som redan är investerade i någon av fondens övriga andelsklasser.

Fondbestämmelserna finns tillgängliga på begäran.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus nya andelsklass (andelsklass D) får ett minsta investeringskrav på 250 norska kronor. Andelsklassen kommer att ha en fast förvaltningsavgift på 1,6 procent per år samt en asymmetrisk, prestationsbaserad avgift där det andelsvärde som överstiger jämförelseindex utveckling, beräknat dagligen, delas 90/10 mellan andelsägarna och SKAGEN Andelsklassen får en relativ high watermark och det finns ett tak för totalkostnaden.

SKAGEN Focus marknadsförs i flera europeiska länder. I flera av dessa är det vanligt med en asymmetrisk avgiftsmodell med en så kallad high watermark kopplad till en prestationsbaserad förvaltningsavgift, istället för en symmetrisk avgiftsmodell med en lägsta och en högsta avgift. D-andelsklassen lanseras för att tillgodose behovet av en asymmetrisk avgiftsmodell, främst för distributörer och professionella kunder.

Andelsklassen kommer att vara öppen för alla som uppfyller kraven för minsta investeringsbelopp. Med den nya andelsklassen kommer kunder att kunna välja mellan en andelsklass med symmetrisk, prestationsbaserad förvaltningsavgift (andelsklass A) och en med asymmetrisk, prestationsbaserad förvaltningsavgift (andelsklass D). Vilken andelsklass som kommer att vara mest gynnsam kommer att variera från år till år, beroende på fondens avkastning.

Denna ändring kommer inte att påverka befintliga andelsägare som redan är investerade i någon av fondens övriga andelsklasser.

Fondbestämmelserna finns tillgängliga på begäran.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.