Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN Kon-Tiki

SKAGEN Kon-Tikis nya andelsklass (andelsklass F) får ett minsta investeringskrav på 50 miljoner norska kronor. Andelsklassen kommer att ha en fast förvaltningsavgift på 2,0 procent per år samt en asymmetrisk, prestationsbaserad avgift där det andelsvärde som överstiger jämförelseindex utveckling, beräknat dagligen, delas 90/10 mellan andelsägarna och SKAGEN. Andelsklassen får en relativ high watermark och det finns ett tak för totalkostnaden.

Andelsklassen kommer att vara öppen för alla som uppfyller kraven för minsta investeringsbelopp.

Denna ändring kommer inte att påverka befintliga andelsägare som redan är investerade i någon av fondens övriga andelsklasser.

Fondbestämmelserna finns tillgängliga på begäran.

SKAGEN Global

SKAGEN Globals nya andelsklass (andelsklass E) får ett minsta investeringskrav på 100 miljoner norska kronor. Andelsklassen kommer att ha en fast förvaltningsavgift på 1,0 procent per år samt en asymmetrisk, prestationsbaserad avgift där det andelsvärde som överstiger jämförelseindex utveckling, beräknat dagligen, delas 90/10 mellan andelsägarna och SKAGEN. Andelsklassen får en relativ high watermark.

Andelsklassen kommer att vara öppen för alla som uppfyller kraven för minsta investeringsbelopp.

Denna ändring kommer inte att påverka befintliga andelsägare som redan är investerade i någon av fondens övriga andelsklasser.

Fondbestämmelserna finns tillgängliga på begäran.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus nya andelsklass (andelsklass D) får ett minsta investeringskrav på 250 norska kronor. Andelsklassen kommer att ha en fast förvaltningsavgift på 1,6 procent per år samt en asymmetrisk, prestationsbaserad avgift där det andelsvärde som överstiger jämförelseindex utveckling, beräknat dagligen, delas 90/10 mellan andelsägarna och SKAGEN Andelsklassen får en relativ high watermark och det finns ett tak för totalkostnaden.

SKAGEN Focus marknadsförs i flera europeiska länder. I flera av dessa är det vanligt med en asymmetrisk avgiftsmodell med en så kallad high watermark kopplad till en prestationsbaserad förvaltningsavgift, istället för en symmetrisk avgiftsmodell med en lägsta och en högsta avgift. D-andelsklassen lanseras för att tillgodose behovet av en asymmetrisk avgiftsmodell, främst för distributörer och professionella kunder.

Andelsklassen kommer att vara öppen för alla som uppfyller kraven för minsta investeringsbelopp. Med den nya andelsklassen kommer kunder att kunna välja mellan en andelsklass med symmetrisk, prestationsbaserad förvaltningsavgift (andelsklass A) och en med asymmetrisk, prestationsbaserad förvaltningsavgift (andelsklass D). Vilken andelsklass som kommer att vara mest gynnsam kommer att variera från år till år, beroende på fondens avkastning.

Denna ändring kommer inte att påverka befintliga andelsägare som redan är investerade i någon av fondens övriga andelsklasser.

Fondbestämmelserna finns tillgängliga på begäran.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up