Till innehåll på sidan

Dagordning för valmötet:

1.     Val av mötesordförande och två andelsägare som justeringsmän

2.     Styrelsens verksamhetsberättelse

3.     Revisionsberättelse

4.     Val av en styrelseledamot och en suppleant till SKAGEN AS styrelse

  • Nuvarande andelsägarvalda styrelseledamoten Martin Peterssons valperiod utlöper vid valmötet. Valberedningen föreslår att nuvarande suppleant i styrelsen Aina Haug väljs som andelsägarvald styrelseledamot med varaktighet till 2021.
  • Nuvarande andelsägarvalda suppleanten Aina Haug förordas som andelsägarvald styrelsemedlem. Valberedningen föreslår att Hilde Hukkelberg väljs som andelsägarvald suppleant i styrelsen med varaktighet till 2021.

5.     Val till valberedningen

  • Styrelsen föreslår att nuvarande ledamot av valberedningen Trude Marit Risnes omväljs med varaktighet till 2022.

Information om förordad styrelseledamot Hilde Hukkelberg

Hilde Hukkelberg bor i London där hon är direktör för Innovasjon Norge med ansvar för Storbritannien och Irland. Hon leder också Tech City Executive Accelerator (TEA). Hukkelberg har arbetat i Storbritannien i ett antal år och har tidigare verkat nära innovationsmiljöer i Silicon Valley. Hon har en MBA från University of Bath och har studerat maskinteknik vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU). Hukkelberg har stark internationell erfarenhet och arbetar med små och stora norska bolag som önskar internationell expansion. Hon har bred insikt i områden som artificiell intelligens (AI) och digitalisering och har ett brett internationellt nätverk.

Röstning

Andelsägare i SKAGEN Fonder kan förhandsrösta under perioden 20 februari till 1 mars 2019. Använd denna röstsedel. Förhandsröster skickas till legal@skagenfondene.no eller SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger, att: Kundeservice. Innehav per den 1 mars 2019 kommer att ligga till grund för antalet röster.

Det är också möjligt att rösta under själva mötet. I så fall måste du registrera dig vid ankomsten och senast innan mötet inleds.

På valmötet justeras rösträtten så att andelsägare som äger lika många andelar får lika antal röster.

Andelsägare får rösta genom ombud. Använd detta godkända fullmaktsformulär eller ring undservice på telefon 0200-11 22 60. Kom ihåg att ta med legitimation och eventuellt registreringsbevis.

Informationsmöte

Efter den formella delen av valmötet fortsätter vi direkt med ett informationsmöte och en statusuppdatering för fonderna. Enklare förtäring serveras efter mötet. Mötet är öppet för alla. Ta gärna med vänner och familjemedlemmar som vill höra mer om SKAGEN.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.