Till innehåll på sidan

Fondbestämmelserna för aktiefonden SKAGEN m2 ändras efter att Finanstilsynet har godkänt ändringen den 18 juni 2019, och enhälligt godkännande av andelsägarna på andelsägarmötet den 23 maj 2019.

Fonden har bytt jämförelseindex från MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS till MSCI ACWI Real Estate IMI. Ändringen i fondbestämmelserna består av att alla förekomster av MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS i § 7 Andelsklasser, ersatts med MSCI ACWI Real Estate IMI. 

Fondbestämmelserna har godkänts, och implementeringen av det nya jämförelseindexet sker 1 oktober 2019. Fondens prospekt och faktablad uppdateras och kommer att finnas tillgängliga här på webbplatsen.

Ingen av SKAGENs fonder har avgift för inlösen och uppfyller därmed lagkraven på avgiftsfri inlösen i samband med ändring av fondbestämmelser.

Har du frågor?

Läs mer om bakgrunden till ändringen här.

Kontakta oss gärna på 0200-11 22 60, från utlandet +47 51 80 37 15.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.