Till innehåll på sidan
SKAGEN menar att de bolag som inför en hållbar verksamhetsstrategi är de mest lönsamma långsiktigt – och därmed de bästa bolagen att investera i. Vi tror på att investera i bolag som kan ge den bästa riskjusterade avkastningen för våra kunder utan att förstöra framtiden för kommande generationer.

Varje år genomför vi ett stort antal möten med både potentiella och befintliga innehav i våra portföljer.

Under 2018 var SKAGEN i direkt dialog med 17 bolag om specifika miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor.

Under året fanns det totalt 223 väljbara aktieägarmöten i de bolag våra fonder är investerade i, med totalt 2 564 väljbara punkter på dagordningen. SKAGEN röstade vid 217 av dessa möten och på 97% av de väljbara artiklarna. Vid de möten där vi röstade, var 6,4% av de avgivna rösterna emot företagets ledning på en eller flera punkter på dagordningen.

I linje med vår policy, röstar vi vanligtvis emot punkter relaterade till:

• Utgivning av eget kapital utan förtida rättigheter för befintliga aktieägare
• Överdriven ersättning till ledningen utan koppling till resultat
• Val av styrelseledamöter som inte anses tillräckligt oberoende

Visste du att du kan följa hur SKAGEN har röstat i portföljbolagen redan dagen efter att rösterna avgivits? En förklaring finns med i de fall vi har röstat mot ett bolags ledning på bolagsstämman. Se längre ner på den här sidan.

Läs mer om SKAGENs hållbarhetsarbete under 2018 i vår senaste Årsrapport (på eng.)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.