Till innehåll på sidan
En man med grått hår går i vattenbrynet på en strand
Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen. 2,5 procent av lönen avsätts varje år och man väljer själv hur pengarna ska investeras. Foto: Arek Socha/Pixabay

Bakgrunden är nya krav på fondbolag och fonder, i syfte att stärka konsumentskyddet. Utbudet på fondtorget kommer att minska. Ett relativt stort antal fonder har  dragits tillbaka av fondbolagen själva då dessa träffas av nya krav, som till exempel att en fond måste vara minst tre år gammal och förvalta minst 500 miljoner utanför fondtorget. Andra har fått avslag av myndigheten av andra skäl.

För SKAGENs del kommer de av våra aktiefonder som fanns i PPM-systemet tidigare, fortsatt att vara tillgängliga – men med en ny andelsklass. Detta gäller aktiefonderna SKAGEN Global, SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN m2, samt SKAGEN Vekst. I tillägg har SKAGEN Focus, som inte tidigare fanns med på fondtorget, blivit godkänd.

Behöver jag göra något?

Som andelsägare i dessa fonder hos Pensionsmyndighetens fondtorg behöver man inte göra någonting, utan de befintliga andelarna flyttas över till respektive fonds nya andelsklass. Det kommer självklart också gå att handla i fonderna precis som tidigare. De nya andelsklasserna i respektive fond införs för att tillmötesgå det nya regelverk som Pensionsmyndigheten nu inför på fondtorget.

Den globala obligationsfonden SKAGEN Tellus är den enda SKAGEN-fond som kommer att försvinna ur PPM-systemet. Det beror på att fonden har ett lägre belopp investerat utanför fondtorget än myndighetens nya krav på 500 miljoner kronor.

Läs också:


Hög avkastning i premiepensionen (till Fondbolagens Förening)

SKAGEN skapar nya andelsklasser 

Kostnader i SKAGENs fonder

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.