Till innehåll på sidan

Ladda ner halvårsrapporten här (på engelska, pdf).

 

Följ också fondernas utveckling under perioden i portföljförvaltarnas uppdateringar varje månad och kvartal på sidan Rapporter samt på respektive fondsida..

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.