Till innehåll på sidan

SKAGEN Focus har haft sitt starkaste kvartal i absoluta termer, sedan fonden startades 2015. I Japan - där Focus har flera innehav - reformeras nu näringslivet och attraktiva möjligheter uppstår för värdeinvesterare. Se videon:

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.