Till innehåll på sidan
Porträttbild av en man.

Tomas Johansson

Portföljförvaltare

Tomas är portföljförvaltare av aktiefonden SKAGEN Insight

Som en del av SKAGENs portföljförvaltarteam bidrar han med investeringsidéer, kontroll och utveckling.

Yrkeslivserfarenhet

  • Anställd i SKAGEN i augusti 2015 som portföljförvaltare av SKAGEN Global
  • Portföljförvaltare av SKAGEN Insight sedan augusti 2017
  • Vice President, Cevian Capital, Stockholm

Utbildning

  • Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
  • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
  • Jur. kand., Stockholms universitet
  • Dataspelsprogrammering, Yrkeshögskolan, Falun

Ny vår för japanska bolag

Av: Tomas Johansson

SKAGEN Insight har valt att positionera sig inför den förändringsvåg som sköljer över Japan. Här intervjuas förvaltaren Tomas Johansson av Fonder Direkt.keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.