Till innehåll på sidan
Porträttbild av en man.

Tomas Johansson

Portföljförvaltare

Tomas är portföljförvaltare av aktiefonden SKAGEN Insight

Som en del av SKAGENs portföljförvaltarteam bidrar han med investeringsidéer, kontroll och utveckling.

Yrkeslivserfarenhet

  • Portföljförvaltare av aktiefonden SKAGEN Global
  • Arbetar i SKAGEN sedan augusti 2015
  • Vice President, Cevian Capital, Stockholm

Utbildning

  • Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm
  • Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
  • Jur. kand., Stockholms universitet
  • Dataspelsprogrammering, Yrkeshögskolan, Falun

Aktivismens tidsålder

Av: Tomas Johansson

Under de senaste åren har aktivistinvesterare blivit allt vanligare. Aktivism kan skapa stora värden som kommer alla aktieägare till godo. Det skriver portfö...


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.