Till innehåll på sidan
Porträttbild av en man.

Alexander Stensrud

Portföljförvaltare

Alexander är portföljförvaltare av aktiefonden SKAGEN Vekst

Som en del av SKAGENs portföljförvaltarteam deltar han i SKAGENs värdebaserade investeringsfilosofi och gör analyser av bolag och branscher.

Yrkeslivserfarenhet

  • Anställd i SKAGEN i september 2008 inom Internationell affärsutveckling
  • Portföljförvaltare för aktiefonden SKAGEN Vekst sedan 2014

Utbildning

  • Bachelor of Arts (Hons) i ekonomi och geografi från Universitet i Exeter, UK

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.