Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Den geopolitiske strategen vid BCA Research Marko Papic, är en av talarna under SKAGENs Nyårskonferens.

Marko Papic analyserar den geopolitiska situationen i världen, och citeras ofta i bland andra Wall Street Journal, Al Jazeera och Associated Press. Han startade i BCA Research 2011, och har tidigare varit geopolitisk strateg på det globala konsultbolaget Stratfor.

Som den arabiska våren, fast värre

"Energivåren" är det tema som Marko Papic fokuserar på allra mest i början av 2015.

– Med oljepriserna i fritt fall har den politiska risken i de energiproducerande länderna ökat. Sjunkande intäkter i kombination med finanspolitisk osäkerhet kommer sannolikt att skapa en negativ dynamik som kan jämföras med risknivån under den arabiska våren, betonar han.Energivåren har emellertid mycket mer långtgående konsekvenser än den arabiska våren. År 2010-2011 stimulerade Kina fortfarande och den globala tillväxten var relativt stark. Men idag är Kina inte redo att rädda resten av världen. Detta kommer också, enligt Papic, leda till ökad politisk risk i många länder.

Mot strömmen

Papic tror till skillnad från många investerare att den islamiska staten (IS) inte utgör någon särskild risk för den globala ekonomin för tillfället. Han menar att mediebevakningen har skapat en överdriven fokusering på terroristorganisationen. Men enligt hans mening är IS en militant organisation med betydligt större medialt genomslag än militär förmåga. Han går så långt som att hävda att om inte organisation tillfälligt störde oljeproduktionen skulle den vara ”i princip irrelevant”.

Men för Papic och hans team på BCA är en central tes sedan länge att instabiliteten i Irak utgör ett hot för investerare. Iraks roll för den framtida oljeförsörjningen bör inte underskattas. Investerare tycks räkna för mycket på skiffergasproduktionen i USA, men Papic betonar det brådskande behovet av att hitta en annan levarantör av  olja om oljepriset skulle studsa tillbaka till 120 dollar per fat. Enligt hans uppfattning är Irak, med landets konventionella oljeproduktion och låga utvinnningskostnader, det självklara alternativet.

2016 och framåt

Spänningarna i Östasien verkar ha avtagit tills vidare, men regionens bristande geopolitiska jämvikt och i synnerhet rivaliteten mellan Kina och USA utgör de farligaste globala riskerna på lång sikt.

– Investerare bör definitivt hålla ett öga på Östasien, där den enda riktiga systemiska geopolitiska risken finns, säger Papic. Jag tror att både Peking och Tokyo just nu tar en paus från konfrontationerna för att konsolidera sina inhemska strategier. På sikt tror jag dock att spänningarna i Östasien blir större.

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up