Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Anna, Helga og Michael Ancher på heden, Ca 1905. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Konstmuseer (beskuren).

Dessa värderingar präglar både vår vision och vår filosofi, och är grundläggande för att hjälpa oss nå bolagets målsättningar.

SKAGENs kärnvärden:

Muntra

Vi tror att arbetsglädje är viktigt för samarbetet och kommunikationen människor emellan. På så sätt har vi större förutsättningar att lyckas.

Inkluderande

Vi är inkluderande eftersom det lönar sig att dra åt samma håll.

Stolta

Vi sätter en ära i att göra ett bra jobb och skapa resultat som vi är stolta över.

Trovärdiga

Vi menar att tillit och trovärdighet är något man måste göra sig förtjänt av över tid.

Annorlunda

Vi har modet att göra saker på ett annat och bättre sätt än vad som är vanlig praxis, när det är till gagn för våra kunder och anställda.

Ta reda på mer om SKAGEN:

Vår historia

Historiska milstolpar

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up