Till innehåll på sidan

Jan Erik Saugestad

Styrelseordförande

Kristian Falnes

Aktieägarvald styrelseledamot

Viveka Ekberg

Aktieägarvald styrelseledamot

Kathinka Koch Sommerseth

Aktieägarvald styrelseledamot

Leiv Askvig

Aktieägarvald suppleant

Tove Selnes

Aktieägarvald suppleant

Per Gustav Blom

Andelsägarvald styrelseledamot

Aina Haug

Andelsägarvald styrelseledamot

Hilde Hukkelberg

Andelsägarvald suppleant
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.