Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Jan Erik Saugestad

Styrelseordförande

Kristian Falnes

Aktieägarvald styrelseledamot

Viveka Ekberg

Aktieägarvald styrelseledamot

Tove Selnes

Aktieägarvald styrelseledamot

Leiv Askvig

Aktieägarvald suppleant

Per Gustav Blom

Andelsägarvald styrelseledamot

Camilla Brustad-Nilsen

Aktieägarvald suppleant

Aina Haug

Andelsägarvald styrelseledamot

Hilde Hukkelberg

Andelsägarvald suppleant
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.