Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Om du är missnöjd med den service du mottar eller andra förhållanden kopplade till din investering hos SKAGEN Fonder vill vi gärna veta det, så att vi kan bli bättre. Du kan kontakta kundservice på 0200-112260 eller kundservice@skagenfonder.se.

Om du inte är nöjd med SKAGENs svar på ditt klagomål kan du ta saken vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (Sverige) eller Försäkrings- och Finansrådgivningen (Finland) för uttalande.

Vi rekommenderar också att man kontaktar Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som kan ge råd om rättigheter med mera. Alla andelsägare, oavsett vilket land man kommer ifrån, kan också vända sig till den norska finansiella reklamationsnämnden Finansklagenemnda.

För att Allmänna Reklamationsnämnden (Sverige) eller Försäkrings- och Finansrådgivningen (Finland) och Finansklagenemnda ska ta upp och behandla en eventuell tvist, måste klagomålet först skickas till SKAGEN, som måste få en rimlig frist att svara. Därefter kan du skriva ditt klagomål till Finansklagenemnda, Försäkrings- och Finansrådgivningen eller Allmänna Reklamationsnämnden där det framgår vad fallet gäller och vilket utfall du förväntar av klagomålet.

Postadresser:

Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 STOCKHOLM

FINE Försäkrings- och finansrådgivning, Porkalagatan 1, 00180 HELSINGFORS

Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo Norway
Telefon: +47 23 13 19 60blobid0.png

Bästa utförande

Intressekonflikter

FATCA

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up