Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Om du är missnöjd med den service du mottar eller andra förhållanden kopplade till din investering hos SKAGEN Fonder vill vi gärna veta det, så att vi kan bli bättre. Du kan kontakta kundservice på 0200-112260 eller kundservice@skagenfonder.se.

Om du inte är nöjd med SKAGENs svar på ditt klagomål kan du ta saken vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (Sverige) eller Försäkrings- och Finansrådgivningen (Finland) för uttalande.

Vi rekommenderar också att man kontaktar Konsumenternas Bank- och Finansbyrå som kan ge råd om rättigheter med mera. Alla andelsägare, oavsett vilket land man kommer ifrån, kan också vända sig till den norska finansiella reklamationsnämnden Finansklagenemnda.

För att Allmänna Reklamationsnämnden (Sverige) eller Försäkrings- och Finansrådgivningen (Finland) och Finansklagenemnda ska ta upp och behandla en eventuell tvist, måste klagomålet först skickas till SKAGEN, som måste få en rimlig frist att svara. Därefter kan du skriva ditt klagomål till Finansklagenemnda, Försäkrings- och Finansrådgivningen eller Allmänna Reklamationsnämnden där det framgår vad fallet gäller och vilket utfall du förväntar av klagomålet.

Postadresser:

Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 STOCKHOLM

FINE Försäkrings- och finansrådgivning, Porkalagatan 1, 00180 HELSINGFORS

Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen 0212 Oslo Norway
Telefon: +47 23 13 19 60blobid0.png

EU-kommissionens klagomålsportal online

Du kan också överklaga till EU-kommissionens klagomål online. Detta är särskilt relevant om du är bosatt i ett annat EU-land. I formuläret blir du ombedd att fylla i SKAGENs e-postadress (näringsidkaren), använd då legal@skagenfondene.no.

 

Bästa utförande

Intressekonflikter

FATCA

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up