Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

Den standardiserade riskskalan ger en bild av en fonds risknivå, baserat på hur avkastningen varierat över tid. Detta gör det enklare att jämföra olika fonder. Riskskalan är baserad på fondens svängningar de senaste fem åren, och fonder kan förflytta sig över skalan över tid.

Nivå 1 betyder att fonden har haft låg risk och normalt låg avkastning på investeringen, medan nivå 7 visar att investeringen har haft högre värdesvängningar – men också att den har har en högre nivå av möjlig avkastning.

Risken kan variera över tid

Vi klassificerar alla våra fonder med en siffra mellan 1 och 7. Detta är en en europeisk, lagstadgad riskindikator för UCITS-fonder (såsom SKAGENs fonder), som måste visas i fondernas faktablad. Fonderna kan förflytta sig längs skalan över tid baserat på fondens svängningar de senaste fem åren.

Risken för svängningar (volatiliteten) i en fond beräknas som standardavvikelsen i förhållande till rullande veckoavkastning. Fonden kan därför förflytta sig på riskskalan över tid.

Vad betyder siffrorna på riskskalan?

Siffrorna betyder att normala, årliga svängningar har varit:
1 - mindre än 0,5 procent
2 - mellan      0,5 och 2 procent
3 - mellan      2 och 5 procent
4 - mellan      5 och 10 procent.
5 - mellan      10 och 15 procent
6 - mellan      15 och 25 procent
7 - över          25 procent

Med "normala svängningar" menar vi kursfluktuationer för fondens värde som har inträffat 2/3 av gångerna, det vill säga en standardavvikelse. Om den förväntade avkastningen till exempel är tio procent och fondens svängning är 16 procent (det vill säga risknivå 6), har avkastningshistoriken varit inom intervallet -6 till +26 procent under två av tre år, och -22 till +42 procent under 19 av 20 år. Siffran gör det möjligt att uppskatta risken i en möjlig investering.

Risk och sparmål

Vi definierar också risk i samband med sparande, nämligen risken för att inte nå ditt sparmål.

Många har ett tydligt definierat sparmål: sommarsemestern, ny båt om två år eller ny bostad om fem år. Andra sparmål är inte tydligt definierade men kan handla om att förbereda sig inför pensionen eller bygga upp en ekonomisk buffert.

Har du ett kortsiktigt sparmål kan du till spara i en räntefond.

För långsiktiga sparmål är sparande på bankkonto eller räntefonder riskabla om du ska nå ditt mål. Vi rekommenderar aktiefonder för att nå långsiktiga sparmål. Då kan man acceptera större kortsiktiga svängningar, som normalt jämnas ut över tid.

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, som bland annat beror på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar och valutakursförändringar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie- och räntemarknaderna. Även konjunktur-, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. Fonderna är denominerade i NOK och innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. SKAGEN AS förvaltar fonderna enligt ett avtal med Storebrand Asset Management. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up