Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN m2 A Per 28-04-2023

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Prologis Inc 60 185 61 384 873 80 591 343 5,20 %
Catena AB 196 079 48 891 286 80 236 860 5,17 %
Equinix Inc (REIT) 10 337 68 943 883 80 020 905 5,16 %
Grainger PLC 2 142 518 64 538 286 74 452 247 4,80 %
Shurgard Self Storage SA 133 341 34 357 984 73 851 683 4,76 %
Tokyu Fudosan Holdings, Corp 1 217 654 64 210 703 65 680 811 4,23 %
CBRE Group Inc 77 472 59 728 197 63 494 481 4,09 %
Capitaland Investment Ltd/Singapore 2 127 034 24 813 101 63 406 899 4,09 %
Sun Communities Inc 42 418 70 301 324 63 004 071 4,06 %
Independence Realty Trust Inc 341 725 63 268 094 60 829 379 3,92 %
American Tower Corp (REIT) 27 478 59 276 961 60 043 660 3,87 %
UMH Properties Inc 351 837 52 744 348 57 175 173 3,69 %
CTP BV 343 142 48 650 145 48 196 250 3,11 %
ESR Cayman Ltd 2 829 846 68 128 630 47 096 941 3,04 %
Aedifica SA 51 472 49 559 685 46 019 944 2,97 %
Americold Realty Trust Inc 143 251 42 010 037 45 317 404 2,92 %
DigitalBridge Group Inc 302 731 43 409 102 40 230 036 2,59 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 1 139 045 51 799 670 39 895 637 2,57 %
CK Asset Holdings Ltd 617 807 34 602 139 38 957 628 2,51 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 430 000 42 894 033 37 557 146 2,42 %
Keihanshin Building Co Ltd 321 158 27 031 166 32 251 295 2,08 %
Castellum 245 639 32 843 140 31 824 456 2,05 %
Mitsui Fudosan 148 710 29 886 030 31 420 402 2,03 %
Capitaland India Trust 3 556 500 19 487 080 31 064 792 2,00 %
UNITE Group PLC/The 182 749 20 042 553 23 550 407 1,52 %
Big Yellow Group PLC 139 000 19 697 947 22 862 358 1,47 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 107 123 28 161 524 19 235 591 1,24 %
Sunstone Hotel Investors Inc 127 374 12 355 659 12 977 651 0,84 %
Ascott Trust 121 269 413 106 1 049 525 0,07 %
Summa Real Estate 1 243 430 686 1 372 294 975 88,46 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Self Storage Group ASA 2 707 002 52 884 265 75 254 656 4,85 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 52 884 265 75 254 656 4,85 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Marcus Corp/The 325 311 48 787 513 60 933 376 3,93 %
Cellnex Telecom SA 70 495 28 287 437 31 759 443 2,05 %
Summa Communication Services 77 074 950 92 692 819 5,98 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 1 373 389 901 1 540 242 450 99,29 %
Disponibel likviditet 11 089 771 0,71 %
Summa andelskapital 1 551 332 221 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up