Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
SKAGEN m2 A Per 30-10-2020

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Self Storage Group ASA 3 828 293 70 390 999 81 925 470 5,00 %
Adapteo Oyj 693 733 72 622 023 60 854 630 3,72 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 143 013 022 142 780 100 8,72 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Keihanshin Building Co Ltd 552 796 46 527 630 95 275 381 5,82 %
Kojamo Oyj 409 840 32 911 890 79 781 389 4,87 %
LEG Immobilien AG 62 099 65 303 991 79 554 923 4,86 %
Catena AB 200 954 34 501 633 78 022 890 4,77 %
Equinix Inc (REIT) 11 257 60 605 031 77 562 480 4,74 %
Shurgard Self Storage SA 189 375 48 122 458 77 222 144 4,72 %
CA Immobilien Anlagen AG 266 727 58 798 557 69 051 966 4,22 %
Grainger PLC 1 893 601 55 234 806 64 558 571 3,94 %
Healthcare Trust of America Inc 271 612 73 266 206 62 339 003 3,81 %
Assura PLC 6 296 124 59 639 928 58 429 246 3,57 %
Mitsui Fudosan 353 434 72 161 170 57 011 412 3,48 %
Deutsche Wohnen SE 107 879 33 913 651 51 733 456 3,16 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 527 468 52 726 069 45 596 222 2,79 %
CK Asset Holdings Ltd 968 000 62 855 183 42 629 694 2,60 %
Aroundtown SA 908 940 55 425 294 40 962 486 2,50 %
Entra ASA 327 709 36 648 399 40 537 603 2,48 %
Allied Properties Real Estate Investment Trust 174 112 44 006 954 39 991 931 2,44 %
Capitaland 2 226 900 46 791 795 39 878 171 2,44 %
John Mattson Fastighetsforetagen AB 242 482 21 295 531 38 905 293 2,38 %
Prologis Inc (REIT) 40 131 36 065 549 37 796 926 2,31 %
Equity Commonwealth 147 576 48 179 854 36 762 481 2,25 %
Ascendas India Trust 4 057 000 22 229 462 36 749 357 2,24 %
LOG Commercial Properties e Participacoes SA 681 677 31 597 538 35 954 720 2,20 %
Far East Consortium International Ltd/HK 12 202 550 53 453 933 34 279 027 2,09 %
ESR Cayman Ltd 1 153 688 24 217 851 33 045 906 2,02 %
Aedifica SA 31 537 30 026 102 29 854 728 1,82 %
Inmobiliaria Colonial 176 948 12 359 882 11 825 906 0,72 %
Equity Residential (REIT) 20 800 15 639 481 9 179 835 0,56 %
Summa Real Estate 1 234 505 828 1 404 493 147 85,79 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Heiwa Real Estate 100 390 26 177 795 27 787 867 1,70 %
Summa Bank och finans 26 177 795 27 787 867 1,70 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Switch Inc 368 936 57 748 561 49 742 508 3,04 %
Summa IT 57 748 561 49 742 508 3,04 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 1 461 445 206 1 624 803 622 99,24 %
Disponibel likviditet 12 361 654 0,76 %
Summa andelskapital 1 637 165 276 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.