Till innehåll på sidan
SKAGEN m2 A Per 29-03-2019

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Hembla AB 656 883 54 822 679 110 281 302 7,54 %
Catena AB 368 940 48 989 139 87 799 456 6,01 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 353 000 67 440 333 76 374 675 5,22 %
Deutsche Wohnen SE 177 107 53 117 477 74 490 139 5,10 %
CA Immobilien Anlagen AG 228 083 46 122 464 70 882 964 4,85 %
Aroundtown SA 865 122 52 250 928 61 606 791 4,21 %
Kojamo Oyj 527 898 42 392 448 53 681 686 3,67 %
CK Asset Holdings Ltd 696 000 45 844 142 53 341 718 3,65 %
CapitaLand Ltd 2 265 000 47 051 982 52 611 952 3,60 %
Shurgard Self Storage Europe 173 458 42 597 215 48 670 494 3,33 %
Entra ASA 351 251 37 453 988 45 732 880 3,13 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 300 000 40 482 039 45 480 000 3,11 %
Columbia Property Trust Inc 221 937 37 602 734 43 028 992 2,94 %
Inmobiliaria Colonial SA 463 651 32 386 191 41 249 278 2,82 %
SL Green Realty Corp 51 062 41 233 851 39 628 074 2,71 %
Far East Consortium International Ltd 8 652 296 39 256 112 35 720 831 2,44 %
Sun Hung Kai Properties 231 000 29 734 542 34 165 039 2,34 %
Immofinanz AG 153 375 25 843 257 32 855 313 2,25 %
Ascendas India Trust 4 057 000 22 229 462 30 723 827 2,10 %
Phoenix Mills Ltd 355 160 13 636 942 29 117 897 1,99 %
China Vanke Co Ltd 772 000 24 283 177 27 972 648 1,91 %
Stendorren Fastigheter AB 243 194 23 434 772 25 207 155 1,72 %
SM Prime Holdings Inc 3 189 300 12 842 870 20 831 328 1,42 %
Keihanshin Build Co Ltd 234 800 16 690 605 19 736 188 1,35 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 160 000 14 903 827 15 480 800 1,06 %
Soho China Ltd 3 068 500 13 353 717 11 118 403 0,76 %
Log Commercial Properties E 66 775 4 783 038 2 511 109 0,17 %
Irsa Propiedades Comerci-ADR 3 078 836 172 550 575 0,04 %
Summa Real Estate 931 616 103 1 190 851 514 81,46 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Shangri-La Asia 3 000 000 39 596 762 36 761 040 2,51 %
Melia Hotels International 452 000 44 485 472 35 970 606 2,46 %
Sekisui House Ltd 237 000 32 330 714 33 760 845 2,31 %
MRV Engenharia 925 500 24 560 967 28 610 167 1,96 %
Keck Seng Investments 1 994 000 14 690 065 12 260 707 0,84 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 155 663 980 147 363 365 10,08 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Self Storage Group ASA 2 376 147 36 542 259 41 582 573 2,84 %
Kyushu Railway Company 125 000 35 809 854 35 379 435 2,42 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 72 352 113 76 962 008 5,26 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 1 159 632 196 1 415 176 887 96,80 %
Disponibel likviditet 46 781 405 3,20 %
Summa andelskapital 1 461 958 292 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.