Till innehåll på sidan
SKAGEN m2 A Per 30-11-2018

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Catena AB 494 333 63 376 566 96 922 265 7,50 %
Hembla AB 656 883 54 822 679 93 599 863 7,25 %
Deutsche Wohnen SE 195 254 57 136 373 80 219 216 6,21 %
Mitsui Fudosan Co Ltd 353 000 67 440 333 72 539 959 5,62 %
Aroundtown SA 865 122 52 250 928 63 129 747 4,89 %
CA Immobilien Anlagen AG 196 083 35 434 268 54 903 696 4,25 %
Kojamo Oyj 527 898 42 392 448 47 316 511 3,66 %
CapitaLand Ltd 2 415 000 49 298 883 47 192 713 3,65 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 310 000 41 400 792 44 950 000 3,48 %
CK Asset Holdings Ltd 696 000 45 844 142 43 086 653 3,34 %
Inmobiliaria Colonial SA 463 651 32 386 191 40 112 436 3,11 %
Entra ASA 351 251 37 453 988 39 691 363 3,07 %
Columbia Property Trust Inc 211 937 35 983 423 38 770 075 3,00 %
SL Green Realty Corp 44 762 36 811 756 36 444 658 2,82 %
Far East Consortium International Ltd 8 547 484 38 878 863 34 274 471 2,65 %
Shurgard Self Storage Europe 133 458 32 771 333 32 700 732 2,53 %
Immofinanz AG 143 375 23 651 845 30 395 396 2,35 %
Sun Hung Kai Properties 231 000 29 734 542 28 296 091 2,19 %
Phoenix Mills Ltd 355 160 13 636 942 26 960 433 2,09 %
Ascendas India Trust 4 057 000 22 229 462 26 426 616 2,05 %
SM Prime Holdings Inc 4 189 300 15 616 323 23 825 932 1,84 %
China Vanke Co Ltd 772 000 24 283 177 22 814 406 1,77 %
Atrium Ljungberg AB 153 027 20 644 264 22 556 853 1,75 %
Irsa Sa ADR 111 011 15 426 836 13 124 688 1,02 %
Arima Real Estate SOCIMI SA 130 000 12 181 899 11 778 803 0,91 %
Soho China Ltd 3 068 500 13 353 717 9 843 478 0,76 %
Irsa Propiedades Comerci-ADR 3 078 836 172 561 080 0,04 %
Summa Real Estate 915 278 145 1 082 438 134 83,79 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Melia Hotels International 397 000 39 965 665 34 249 477 2,65 %
Shangri-La Asia Ltd 2 700 000 36 226 751 32 925 042 2,55 %
Sekisui House Ltd 237 000 32 330 714 30 692 419 2,38 %
MRV Engenharia 995 500 31 642 295 26 739 110 2,07 %
Keck Seng Investments 1 994 000 14 690 065 13 056 026 1,01 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 154 855 490 137 662 074 10,66 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Self Storage Group ASA 2 342 665 36 039 727 37 014 107 2,87 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 36 039 727 37 014 107 2,87 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 1 106 173 362 1 257 114 315 97,31 %
Disponibel likviditet 34 764 003 2,69 %
Summa andelskapital 1 291 878 318 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.