Till innehåll på sidan
Fonder chevron_right
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Lär dig mer chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN Global A Per 31-08-2023

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
DSV A/S 1 057 721 1 196 782 704 2 142 262 700 5,81 %
Canadian Pacific Railway Ltd 2 257 471 1 421 795 681 1 903 683 502 5,17 %
Waste Mangement 724 122 853 815 760 1 207 612 739 3,28 %
Old Dominion Freight Line Inc 227 937 195 096 006 1 036 201 327 2,81 %
Mainfreight Ltd 854 000 396 827 210 354 620 343 0,96 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 4 064 317 361 6 644 380 611 18,03 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Microsoft Corp 597 219 145 318 480 2 082 163 602 5,65 %
Accenture PLC 448 706 740 215 576 1 545 339 002 4,19 %
Visa Inc - Class A shares 550 601 985 865 103 1 438 904 871 3,91 %
Mastercard Inc 305 812 570 677 173 1 342 304 763 3,64 %
ASML Holding NV 154 752 544 806 808 1 086 081 338 2,95 %
Adobe Inc 110 491 291 611 700 657 397 527 1,78 %
Samsung Electronics 1 080 000 533 653 257 581 466 461 1,58 %
Intuit 57 660 217 467 899 332 312 699 0,90 %
Samsung Electronics PFD 173 700 52 167 152 75 486 341 0,20 %
Summa IT 4 081 783 148 9 141 456 604 24,81 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Brown & Brown Inc 2 184 044 1 296 548 215 1 721 491 469 4,67 %
Moody's 446 693 950 236 441 1 600 318 822 4,34 %
J.P Morgan Chase and Co 953 420 1 287 006 098 1 484 030 798 4,03 %
Marsh & Mclennan Cos 706 761 1 008 772 777 1 465 919 761 3,98 %
Intercontinental Exchange Inc 1 145 896 739 528 699 1 438 188 090 3,90 %
MSCI Inc 230 402 872 618 753 1 332 315 113 3,62 %
TMX Group Ltd 3 329 416 774 593 025 782 661 596 2,12 %
Summa Bank och finans 6 929 304 008 9 824 925 649 26,67 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Alphabet Inc 1 033 703 397 253 087 1 510 253 059 4,10 %
Summa Communication Services 397 253 087 1 510 253 059 4,10 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Home Depot Inc/The 382 159 766 907 076 1 342 696 785 3,64 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 131 806 551 822 524 1 190 273 951 3,23 %
Dollar General 769 704 1 545 782 227 1 133 962 781 3,08 %
NIKE Inc - B 918 569 763 732 408 993 803 959 2,70 %
Hermes International 5 783 52 699 985 126 906 408 0,34 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 3 680 944 220 4 787 643 884 12,99 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Abbott Laboratories 1 213 971 855 041 070 1 328 767 418 3,61 %
Edwards Lifescienc 1 363 723 820 813 267 1 109 283 464 3,01 %
Intuitive Surgical 180 417 359 464 850 600 071 283 1,63 %
Summa Läkemedel 2 035 319 187 3 038 122 165 8,25 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Estee Lauder Cos Inc/The 524 122 1 084 501 392 894 981 130 2,43 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 1 084 501 392 894 981 130 2,43 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 22 273 422 403 35 841 763 102 97,28 %
Disponibel likviditet 1 001 808 550 2,72 %
Summa andelskapital 36 843 571 652 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up