Till innehåll på sidan
SKAGEN Global A Per 29-03-2019

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Microsoft Corp 1 207 670 289 391 026 1 223 442 587 4,81 %
Accenture PLC 552 961 770 763 006 839 785 684 3,30 %
Samsung Electronics Co Ltd Pref 2 921 150 141 911 162 802 563 689 3,15 %
Mastercard Inc. 394 716 575 815 712 800 865 153 3,15 %
Adobe Inc 339 275 624 488 595 779 308 825 3,06 %
SAP SE 591 900 542 157 930 589 530 015 2,32 %
Capgemini SA 427 927 336 022 968 446 957 010 1,76 %
Samsung Electronics Co Ltd 25 000 9 104 668 8 460 170 0,03 %
Summa IT 3 289 655 067 5 490 913 133 21,59 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Home Depot Inc 410 213 706 097 004 674 906 475 2,65 %
Nike Inc 615 400 424 993 707 449 666 414 1,77 %
McDonald`s Corp 238 252 381 408 206 390 651 124 1,54 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 1 512 498 917 1 515 224 013 5,96 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
DSV AS 1 250 225 811 717 283 889 353 255 3,50 %
Schindler Holding AG 362 581 656 414 212 649 448 502 2,55 %
Waste Management Inc 670 156 539 674 419 598 518 634 2,35 %
Old Dominion Freight Line Inc 398 712 511 549 955 497 685 380 1,96 %
Relx Plc 2 605 758 452 234 091 479 784 580 1,89 %
Relx Plc 1 917 725 350 870 484 353 215 621 1,39 %
Schindler Holding AG REGISTERED SHARE 7 501 12 960 422 13 305 967 0,05 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 3 335 420 866 3 481 311 939 13,69 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Intercontinental Exchange Inc 2 067 825 1 208 371 419 1 347 829 726 5,30 %
Beazley PLC 20 771 650 1 113 544 390 1 194 766 697 4,70 %
Hiscox Ltd 6 777 542 867 388 854 1 185 503 885 4,66 %
Marsh & McLennan Cos Inc 1 248 317 799 635 148 1 005 110 412 3,95 %
JPMorgan Chase & Co 817 550 783 680 240 711 409 457 2,80 %
Moody's Corp 420 893 591 143 626 655 685 983 2,58 %
Nasdaq Inc 733 832 545 430 760 552 208 580 2,17 %
Ageas 1 254 467 486 188 856 521 309 725 2,05 %
Hannover Rueckversicherung AG 414 488 494 942 834 514 932 618 2,02 %
NN Group NV 1 053 071 237 580 464 375 566 115 1,48 %
Summa Bank och finans 7 127 906 591 8 064 323 198 31,70 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Unilever NV-Cva 2 551 374 887 279 823 1 276 503 708 5,02 %
Tyson Foods Inc 1 061 688 558 291 264 631 246 736 2,48 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 1 445 571 087 1 907 750 444 7,50 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Medtronic Plc 791 246 526 285 932 617 444 723 2,43 %
Abbott Laboratories 653 735 430 155 395 448 033 901 1,76 %
Edwards Lifesciences Corp 125 892 191 444 059 207 331 101 0,82 %
Summa Läkemedel 1 147 885 386 1 272 809 725 5,00 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Comcast 1 925 599 451 431 195 658 853 658 2,59 %
Alphabet Inc Class C 62 261 315 261 196 629 351 363 2,47 %
Summa Communication Services 766 692 391 1 288 205 021 5,06 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
UPM-Kymmene Oyj 3 369 331 973 409 277 844 665 018 3,32 %
Mayr-Melnhof Karton AG 374 438 224 742 531 405 761 985 1,60 %
Nissan Chemical Corp 752 749 232 332 954 296 754 725 1,17 %
Summa Råvaror 1 430 484 762 1 547 181 728 6,08 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Deutsche Wohnen 1 738 071 578 256 703 731 022 208 2,87 %
Summa Real Estate 578 256 703 731 022 208 2,87 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 20 634 371 770 25 298 741 409 99,45 %
Disponibel likviditet 139 891 125 0,55 %
Summa andelskapital 25 438 632 534 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.