Till innehåll på sidan
SKAGEN Global A Per 28-06-2019

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Microsoft 1 207 670 289 391 026 1 375 040 509 5,17 %
Accenture PLC 585 311 821 650 837 917 644 156 3,45 %
Adobe Inc 339 275 625 456 600 846 266 435 3,18 %
Samsung Electronics PFD 2 921 150 141 911 162 825 592 381 3,10 %
Mastercard Inc 345 946 504 737 864 772 584 874 2,90 %
Sap SE 473 300 433 524 833 548 977 728 2,06 %
Samsung Electronics 25 000 9 104 668 8 681 969 0,03 %
Summa IT 2 825 776 990 5 294 788 052 19,90 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Intercontinental Exchange Inc 2 067 825 1 208 371 419 1 508 342 457 5,67 %
Hiscox Ltd 6 870 728 883 770 343 1 256 493 264 4,72 %
Beazley PLC 20 771 650 1 113 544 390 1 243 683 614 4,67 %
Marsh & Mclennan Cos 1 248 317 799 635 148 1 053 559 737 3,96 %
J.P Morgan Chase and Co 817 550 783 657 803 779 360 924 2,93 %
Moody's 370 158 519 886 390 619 731 822 2,33 %
Nasdaq Inc 733 832 545 430 760 604 508 385 2,27 %
Hannover Rueck 414 488 494 483 946 571 166 574 2,15 %
Ageas 1 254 467 486 188 856 555 876 272 2,09 %
CME Group Inc/IL 250 127 433 906 337 414 184 728 1,56 %
Summa Bank och finans 7 268 875 392 8 606 907 777 32,35 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Unilever NL 2 551 374 887 279 823 1 314 896 712 4,94 %
Tyson Foods A 749 250 393 994 968 509 974 105 1,92 %
Pernod Ricard SA 201 463 319 572 671 315 669 551 1,19 %
Bakkafrost P/F 354 324 154 126 934 168 516 494 0,63 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 1 754 974 396 2 309 056 862 8,68 %

Nyttotjänster

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Atmos Energy Corp 291 601 266 770 166 261 949 963 0,98 %
Summa Nyttotjänster 266 770 166 261 949 963 0,98 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Abbott Laboratories 1 013 743 675 160 166 723 981 454 2,72 %
Edwards Lifescienc 303 992 474 106 215 479 369 688 1,80 %
Medtronic PLC 447 796 297 845 089 371 516 073 1,40 %
Summa Läkemedel 1 447 111 470 1 574 867 215 5,92 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
DSV 1 250 225 811 717 283 1 047 138 063 3,94 %
Schindler BE 362 581 656 414 212 686 912 506 2,58 %
Waste Mangement 670 156 539 493 143 663 688 079 2,49 %
Relx Plc 2 647 417 460 891 088 547 351 662 2,06 %
Old Dominion Freight Line Inc 398 712 511 549 955 510 116 120 1,92 %
Relx Plc 1 948 414 357 125 161 402 813 462 1,51 %
Schindler Holding AG-Reg 7 501 12 960 422 13 935 403 0,05 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 3 350 151 264 3 871 955 295 14,55 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Home Depot Inc 410 213 706 097 004 730 984 080 2,75 %
McDonald's Corp 312 087 513 301 297 553 358 861 2,08 %
NIKE Inc - B 724 920 505 750 660 522 165 552 1,96 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 1 725 148 961 1 806 508 493 6,79 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Deutsche Wohnen SE 847 648 282 012 724 264 151 867 0,99 %
Summa Real Estate 282 012 724 264 151 867 0,99 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Comcast Corp A 1 925 599 451 431 195 690 309 299 2,59 %
Alphabet Inc 70 546 400 081 087 646 759 441 2,43 %
Summa Communication Services 851 512 282 1 337 068 740 5,03 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Mayr Melnhof Karton AG 374 438 224 742 531 396 346 330 1,49 %
Upm-Kymmene 1 471 535 423 142 265 330 961 577 1,24 %
Summa Råvaror 647 884 796 727 307 907 2,73 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 20 420 218 441 26 054 562 171 97,92 %
Disponibel likviditet 553 067 950 2,08 %
Summa andelskapital 26 607 630 121 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.