Till innehåll på sidan
Investera chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right

Innehållet på den här sidan är marknadsföring

SKAGEN Global A Per 31-08-2022

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Microsoft Corp 741 853 180 511 588 1 925 010 240 5,94 %
Accenture PLC 437 644 710 595 454 1 252 852 367 3,86 %
Visa Inc - Class A shares 550 601 985 865 103 1 085 800 504 3,35 %
Mastercard Inc 305 812 570 677 173 984 438 350 3,04 %
Intuit 226 797 855 377 509 971 836 369 3,00 %
Adobe Inc 253 553 669 185 920 939 686 327 2,90 %
ASML Holding NV 154 752 544 806 808 748 449 306 2,31 %
Samsung Electronics 1 080 000 533 653 257 478 390 204 1,48 %
Samsung Electronics PFD 173 700 52 167 152 70 239 355 0,22 %
Summa IT 5 102 839 964 8 456 703 022 26,08 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Alphabet Inc 1 536 440 572 690 516 1 664 304 031 5,13 %
Summa Communication Services 572 690 516 1 664 304 031 5,13 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Nasdaq Inc 2 688 975 941 019 240 1 588 605 153 4,90 %
J.P Morgan Chase and Co 1 255 812 1 695 200 124 1 417 401 825 4,37 %
Brown & Brown 2 037 216 1 210 908 341 1 274 519 847 3,93 %
Intercontinental Exchange Inc 1 145 896 739 528 699 1 146 870 616 3,54 %
Moody's 391 042 773 624 209 1 104 153 683 3,41 %
MSCI Inc 230 402 872 618 753 1 027 207 030 3,17 %
Marsh & Mclennan Cos 581 314 794 079 169 930 951 168 2,87 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG 8 530 105 057 509 82 087 235 0,25 %
Summa Bank och finans 7 132 036 044 8 571 796 557 26,43 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Canadian Pacific Railway Ltd 2 052 659 1 250 695 748 1 529 339 067 4,72 %
DSV A/S 993 923 1 099 878 015 1 462 315 419 4,51 %
Waste Mangement 815 291 961 313 569 1 367 633 592 4,22 %
Old Dominion Freight Line Inc 251 952 215 650 942 678 636 126 2,09 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 3 527 538 274 5 037 924 204 15,54 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Abbott Laboratories 1 213 971 855 041 070 1 236 689 250 3,81 %
Edwards Lifescienc 1 321 766 791 254 184 1 181 878 105 3,64 %
Intuitive Surgical 330 952 659 392 469 675 736 013 2,08 %
Summa Läkemedel 2 305 687 723 3 094 303 368 9,54 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Estee Lauder Cos Inc/The 406 701 845 012 808 1 026 718 821 3,17 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 845 012 808 1 026 718 821 3,17 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 149 184 624 577 723 963 962 020 2,97 %
Home Depot 329 623 604 975 633 943 487 607 2,91 %
NIKE Inc - B 857 541 708 468 951 905 928 409 2,79 %
Hermes International 51 787 471 930 507 662 790 126 2,04 %
Dollar General 243 978 471 836 876 574 858 937 1,77 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 2 881 789 690 4 051 027 099 12,49 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 22 367 595 019 31 902 777 102 98,38 %
Disponibel likviditet 523 905 486 1,62 %
Summa andelskapital 32 426 682 588 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning beror bland annat på marknadens utveckling, förvaltarnas skicklighet, fondernas riskprofil och förvaltningsarvoden. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Det finns risker förknippade med investeringar i fonderna på grund av rörelser på aktie-, valuta-, och räntemarknaderna. Även konjunkturen, bransch- och bolagsspecifika förhållanden kan påverka avkastningen. På grund av fondernas sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder, kan fonder med riskklass 6-7 både minska och öka kraftigt i värde. Fonderna är denominerade i NOK. Avkastningen kan öka eller minska på grund av valutakursförändringar. Innan du investerar uppmanas du att läsa faktablad och fondprospekt. En översikt över kostnader i fonderna finns på www.skagenfonder.se/kostnader

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.

keyboard_arrow_up