Till innehåll på sidan
SKAGEN Global A Per 31-01-2019

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Home Depot Inc 410 213 706 097 004 635 381 264 2,62 %
Nike Inc -CL B 357 900 239 472 059 245 589 293 1,01 %
Sony 316 189 74 483 093 133 515 330 0,55 %
Sony Corp 208 856 47 253 577 88 382 248 0,36 %
Dollar General Corp 74 700 50 473 815 72 738 182 0,30 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 1 117 779 548 1 175 606 317 4,84 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Deutsche Wohnen 1 738 071 578 256 703 730 763 088 3,01 %
Summa Real Estate 578 256 703 730 763 088 3,01 %

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
UPM-Kymmene Oyj 3 369 331 973 409 277 828 477 306 3,41 %
Mayr Melnhof Karton 374 438 224 742 531 416 195 700 1,71 %
Nissan Chemical Corp 721 051 220 014 729 322 598 866 1,33 %
Summa Råvaror 1 418 166 537 1 567 271 872 6,46 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Intercontinental Exchange Inc 2 067 825 1 208 371 419 1 327 550 612 5,47 %
Beazley PLC 20 771 650 1 113 544 390 1 137 138 757 4,68 %
Hiscox Ltd 6 777 542 867 388 854 1 064 910 382 4,39 %
Marsh & McLennan Cos Inc 1 248 317 799 635 148 905 765 365 3,73 %
JPMorgan Chase & Co 817 550 783 680 240 709 713 228 2,92 %
Moody's Corp 420 893 591 143 626 557 328 938 2,30 %
NN Group NV 1 542 942 348 098 919 549 997 031 2,27 %
Nasdaq Inc 733 832 545 430 760 538 205 237 2,22 %
Ageas 1 254 467 486 188 856 493 241 963 2,03 %
Hannover Rueckversicherung AG 272 075 317 695 382 331 343 927 1,36 %
Summa Bank och finans 7 061 177 594 7 615 195 440 31,36 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Comcast 1 925 599 451 431 195 589 836 259 2,43 %
Alphabet Inc Class C 62 261 315 261 196 582 680 155 2,40 %
Summa Communication Services 766 692 391 1 172 516 414 4,83 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
DSV AS 1 250 225 811 717 283 846 238 746 3,49 %
Schindler Holding AG 362 581 656 414 212 648 605 922 2,67 %
3M Co 374 140 535 758 194 627 188 392 2,58 %
Relx Plc 2 605 758 452 234 091 483 439 384 1,99 %
Old Dominion Freight Line Inc 398 712 511 549 955 464 526 329 1,91 %
Waste Management Inc 446 850 346 083 388 357 893 750 1,47 %
Relx Plc 1 917 725 350 870 484 355 950 811 1,47 %
Schindler Holding AG REGISTERED SHARE 7 501 12 960 422 13 303 756 0,05 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 3 677 588 029 3 797 147 090 15,64 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Medtronic Plc 791 246 526 285 932 592 402 150 2,44 %
Waters 70 844 102 640 647 137 254 287 0,57 %
Summa Läkemedel 628 926 579 729 656 437 3,01 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Microsoft Corp 1 207 670 289 391 026 1 058 185 258 4,36 %
Samsung Electronics Co Ltd Pref 2 921 150 141 911 162 829 548 177 3,42 %
Accenture Plc 552 961 770 763 006 719 221 664 2,96 %
Mastercard Inc. 394 716 575 815 712 701 418 306 2,89 %
Capgemini SA 609 224 478 383 595 568 347 755 2,34 %
Adobe Inc 267 800 466 252 939 552 979 949 2,28 %
SAP SE 591 900 542 157 930 514 313 429 2,12 %
Samsung Electronics Co Ltd 25 000 9 104 668 8 737 118 0,04 %
Summa IT 3 273 780 038 4 952 751 656 20,40 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Unilever NV-Cva 2 551 374 887 279 823 1 149 035 042 4,73 %
Tyson Foods Inc 1 061 688 558 291 264 552 247 559 2,27 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 1 445 571 087 1 701 282 601 7,01 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 19 967 938 506 23 442 190 915 96,55 %
Disponibel likviditet 837 318 366 3,45 %
Summa andelskapital 24 279 509 281 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.