Till innehåll på sidan
SKAGEN Global A Per 30-11-2018

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
UPM-Kymmene Oyj 3 140 765 923 769 089 725 201 445 2,86 %
Mayr Melnhof Karton 374 438 224 742 531 419 519 961 1,65 %
Nissan Chemical Corp 721 051 220 014 729 336 185 875 1,32 %
Summa Råvaror 1 368 526 349 1 480 907 281 5,83 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Comcast 1 925 599 451 431 195 649 703 394 2,56 %
Alphabet Inc Class C 62 261 315 261 196 582 298 278 2,29 %
Summa Communication Services 766 692 391 1 232 001 672 4,85 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Unilever NV-Cva 2 551 374 887 279 823 1 215 756 669 4,79 %
Tyson Foods Inc 977 986 519 617 803 492 325 552 1,94 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 1 406 897 626 1 708 082 221 6,73 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
DSV AS 1 250 225 811 717 283 825 024 453 3,25 %
3M Co 374 140 535 758 194 661 774 199 2,61 %
Schindler Holding AG 362 581 656 414 212 627 052 875 2,47 %
Old Dominion Freight Line Inc 398 712 511 549 955 472 214 883 1,86 %
Relx Plc 2 605 758 452 234 091 467 498 988 1,84 %
Relx Plc 1 917 725 350 870 484 344 170 965 1,36 %
Waste Management Inc 325 500 251 066 085 260 987 747 1,03 %
Schindler Holding AG REGISTERED SHARE 7 501 12 960 422 12 424 303 0,05 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 3 582 570 726 3 671 148 413 14,46 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Microsoft Corp 1 734 070 415 530 979 1 641 327 821 6,46 %
Accenture PLC 552 961 770 763 006 771 768 096 3,04 %
Samsung Electronics Co Ltd Pref 2 921 150 141 911 162 755 160 727 2,97 %
Capgemini SA 609 224 478 383 595 614 910 107 2,42 %
Adobe Inc 267 800 466 252 939 573 870 301 2,26 %
Mastercard Inc. 332 995 466 297 070 569 097 904 2,24 %
SAP SE 591 900 542 157 930 527 071 348 2,08 %
Samsung Electronics Co Ltd 25 000 9 104 668 8 013 961 0,03 %
Summa IT 3 290 401 349 5 461 220 265 21,50 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Home Depot Inc 410 213 706 097 004 625 689 459 2,46 %
Sony Corp Sponsored ADR 463 639 109 217 167 211 846 745 0,83 %
Sony Corp 307 856 69 652 283 138 339 894 0,54 %
Dollar General 74 700 50 473 815 71 058 134 0,28 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 935 440 269 1 046 934 232 4,12 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Intercontinental Exchange Inc 2 067 825 1 208 371 419 1 446 944 097 5,70 %
Hiscox Ltd 6 777 542 867 388 854 1 251 637 926 4,93 %
Beazley PLC 20 311 650 1 088 340 134 1 245 523 388 4,90 %
Marsh & McLennan Cos Inc 1 248 317 799 635 148 941 336 207 3,71 %
JPMorgan Chase & Co 742 550 718 938 770 704 113 620 2,77 %
Nasdaq Inc 733 832 545 430 760 570 155 284 2,25 %
NN Group NV 1 542 942 348 098 919 568 971 296 2,24 %
Moody's Corp 420 893 591 143 626 568 657 929 2,24 %
Ageas 1 254 467 486 188 856 523 702 853 2,06 %
Hannover Rueckversicherung AG 219 000 253 885 938 261 582 964 1,03 %
Chubb Ltd 137 559 162 725 214 158 849 301 0,63 %
Summa Bank och finans 7 070 147 638 8 241 474 865 32,45 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Medtronic Plc 791 246 526 285 932 660 823 078 2,60 %
Waters Corp 324 617 470 313 633 554 333 071 2,18 %
Summa Läkemedel 996 599 565 1 215 156 149 4,78 %

Nyttotjänster

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Cms Energy Corp 983 635 346 014 422 434 474 032 1,71 %
Summa Nyttotjänster 346 014 422 434 474 032 1,71 %

Real Estate

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Deutsche Wohnen 1 738 071 578 256 703 714 078 548 2,81 %
Summa Real Estate 578 256 703 714 078 548 2,81 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 20 341 547 038 25 205 477 678 99,25 %
Disponibel likviditet 190 433 053 0,75 %
Summa andelskapital 25 395 910 731 100,00 %

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.