Till innehåll på sidan
Placera i fonder chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakta oss chevron_right
3 min lästid

Catherine L. Mann till Nyårskonferensen

Catherine L. Manns akademiska och professionella meritlista är längre än de flestas självbild mår bra av att se. Harvard, MIT, rådgivare till Bush-administrationen och Fed, chefekonom för OECD och nu global chefekonom i Citi. Och det är bara kortversionen.

It och balans

Särskilt två områden har präglat Manns verksamhet: Den amerikanska handelsbalansen och IT i globala marknader. Hennes forskning har kretsat kring detta, men hon har också varit en tydlig röst för globalisering och ökad internationell handel.

Som den andra kvinnan i historien blev hon utnämnd till chefekonom för OECD  (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) 2014. Då hon tog över var världsekonomin fortsatt påverkad av finanskrisens efterverkningar. Hon förespråkade en starkare och mer socialt rättvis tillväxt.

Se också: Hör "The Big Short"-författaren Michael Lewis på Nyårskonferensen i januari 2021

Chefekonom på Citi

Etter en imponerenda karriär karriere blev Mann headhuntad som global chefekonom av Citi – en av världens största banker.

- God ekonomisk forskning som kommuniceras effektivt ger bättre politiska beslut och ekonomiska resultat. Det är min programförklaring, sa hon när hon tillträdde 2017.

I år är det naturligt nog de ekonomiska konsekvenserna av pandemin som har varit hennes och Citis fokus. Hon är kritisk till det uppenbara gapet mellan utvecklingen på världens börser och läget i världsekonomin.

- Världens börser har ännu inte velat ta in effekterna av coronavirus-utbrottet, sa Catherine Mann till Dagens Industri i början av pandemin.

Hon pekar på det uppenbara missförhållandet mellan den kritiska situationen i många länders realekonomi och den kraftiga uppgången på många av världens börser sedan försommaren 2020.

Se också: "Svarta svanens" fader Nicholas Nassim Taleb till SKAGENs Nyårskonferens 

- Om något, tvingar pandemin oss att fokusera än mer på ekonomisk tillväxt som ett verktyg för att förbättra livskvalitén i hela samhället. Pandemin har redan lett till en kollaps för investeringar, skadat arbetsmarknaden,  globaliseringen och produktiviteten. Det är avgörande att vända dessa krafter för att stötta den långsiktiga tillväxtne som i sig ökar levnadsstandarden, stödjer en effektiv respons på klimatutmaningarna och som är mer hållbar för statskulden, säger Mann till Bloomberg.

Mer globalisering är att föredra

Hon varnar för att ökad protektionism och nationalisering kan bromsa återhämtningen efter pandemin. Särskilt i USA har globalisering hamnat i ett sämre ljus de senaste åren, och fått skulden för sämre ekonomisk utveckling ilandet. I en rapport från 2019 argumenterar Catherine Mann mot kritiken och hävdar att problemet inte är för mycket globalisering, utan att det faktisk har varit för lite. Färre industriarbetstillfällen, ökande ojämlikhet och sjunkande produktivitet är ett resultat av inrikespolitiska val, inte ett resultat av globaliseringen, skriver Mann i rapporten.

Dr. Catherine Mann är en av föredragshållarna på Nyårskonferensen 2021. Temat för hennes presentation är "The future of globalisation".

Nyårskonferensen är en ledande finansiell konferens som äger rum digitalt den 12 januari 2021. Det är kostnadsfritt att delta.

 

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.

Prenumerera och få senaste nytt, analyser och inbjudningar

Genom att registrera dig accepterar du att SKAGEN registrerar din e-postadress för detta ändamål. Du kan när som helst säga upp prenumerationen via länken i mailen du mottar. Läs mer om SKAGENs Personuppgiftspolicy här.