Till innehåll på sidan
SKAGEN Kon-Tiki A Per 31-07-2020

Råvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
UPL Limited 11 000 000 447 475 389 637 453 762 4,69 %
Ivanhoe Mines Ltd 20 000 000 377 540 410 633 638 403 4,67 %
Orbia Advance Corp SAB de CV 19 295 000 359 363 001 279 848 047 2,06 %
LG Chem Ltd (pref shs) 135 767 104 339 269 274 842 233 2,02 %
Turquoise Hill Resources Ltd 14 700 000 207 981 673 110 253 877 0,81 %
Lenzing AG 260 000 134 012 156 109 392 498 0,81 %
Lundin Mining Corp 1 650 000 82 062 754 85 713 442 0,63 %
Turquoise Hill Resources Ltd 6 990 000 103 735 621 52 649 069 0,39 %
Lundin Mining Corp 521 140 24 602 252 27 061 071 0,20 %
Summa Råvaror 1 841 112 525 2 210 852 402 16,28 %

Inkomstberoende förbrukningsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Naspers Ltd-N 575 000 501 699 532 976 247 954 7,19 %
LG Electronics-PFD 2 550 500 691 198 205 522 137 900 3,85 %
Hyundai Motor Co (pref shs) 629 800 106 654 588 331 677 767 2,44 %
Mahindra & Mahindra 3 460 000 155 208 632 254 309 710 1,87 %
Hyundai Motor Co Ltd-PFD 481 400 81 479 408 252 791 686 1,86 %
Mahindra & Mahindra Ltd 3 278 169 38 251 955 239 569 977 1,76 %
Hisense Home Appliances Group Co Ltd 14 356 870 141 479 819 141 255 974 1,04 %
Prosus NV 100 000 15 643 519 88 907 533 0,65 %
Summa Inkomstberoende förbrukningsvaror 1 731 615 658 2 806 898 501 20,67 %

Bank och finans

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Ping An Insurance Group 6 784 496 586 232 477 651 646 113 4,80 %
SBERBANK RUSSIA PREF(RUB) 16 940 000 500 458 563 425 991 505 3,14 %
Bank of China 137 074 000 565 998 970 416 945 696 3,07 %
PING AN INSURANCE A 3 599 446 341 842 196 354 839 560 2,61 %
Korean Reinsurance Co 4 539 950 170 666 281 246 347 529 1,81 %
Dragon Capital - Vietnam Enterprise Invest Ltd 4 660 945 133 187 710 219 684 823 1,62 %
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA (pref shs) 7 757 138 195 919 683 196 371 560 1,45 %
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 4 317 100 90 786 874 158 404 024 1,17 %
China Life Insurance Co Ltd 6 000 000 147 875 936 125 367 154 0,92 %
Ghana Commercial Bank Ltd 16 805 104 84 749 144 100 088 574 0,74 %
Guaranty Trust Bank PLC 160 000 000 85 866 331 84 490 760 0,62 %
Haci Omer Sabanci Holding AS 7 500 000 92 320 394 82 006 633 0,60 %
Bangkok Bank PCL (foreign shs) 2 000 000 86 103 729 57 863 870 0,43 %
Summa Bank och finans 3 082 008 288 3 120 047 801 22,98 %

Defensiva konsumtionsvaror

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Atlantic Sapphire AS 3 877 995 135 900 331 447 908 423 3,30 %
X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 1 205 000 130 603 152 411 902 481 3,03 %
Cia Brasileira de Distribuicao 1 384 426 204 577 910 173 790 134 1,28 %
PZ Cussons PLC 6 179 562 139 890 451 140 248 165 1,03 %
EAST AFRICAN BREWERIES 8 827 449 150 448 070 114 951 490 0,85 %
Summa Defensiva konsumtionsvaror 761 419 914 1 288 800 693 9,49 %

IT

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Samsung Electronics PFD 2 857 500 443 793 022 1 076 462 854 7,93 %
Tech Mahindra Ltd 5 000 000 357 813 262 413 069 650 3,04 %
Micron Technology 868 266 355 439 598 391 741 135 2,89 %
Hollysys Automation Technologies Ltd 1 401 782 257 516 213 152 774 530 1,13 %
Samsung SDI 1 000 1 026 329 3 025 135 0,02 %
Summa IT 1 415 588 424 2 037 073 304 15,00 %

Communication Services

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
MultiChoice Group 4 207 835 208 556 020 237 784 428 1,75 %
Summa Communication Services 208 556 020 237 784 428 1,75 %

Läkemedel

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Richter Gedeon Nyrt 1 592 507 177 015 579 341 343 263 2,51 %
China Shineway Pharmaceutical Group Ltd 16 242 000 119 080 173 98 428 378 0,72 %
Summa Läkemedel 296 095 752 439 771 641 3,24 %

Kapitalvaror, service och transport

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
LG Corp 735 670 107 988 671 269 299 615 1,98 %
Sinotrans 39 120 250 173 601 555 74 142 580 0,55 %
Summa Kapitalvaror, service och transport 281 590 226 343 442 195 2,53 %

Energi

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Golar LNG Ltd 1 200 000 288 810 143 84 105 956 0,62 %
Summa Energi 288 810 143 84 105 956 0,62 %

Nyttotjänster

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Beijing Enterprises Water Group Ltd 27 928 192 141 206 611 107 495 375 0,79 %
Summa Nyttotjänster 141 206 611 107 495 375 0,79 %

Summa

Värdepapper Antal Köpvärde (NOK) Marknadsvärde (NOK) Procentuell fördelning
Summa värdepappersportfölj 10 048 003 561 12 676 272 296 93,36 %
Disponibel likviditet 901 860 003 6,64 %
Summa andelskapital 13 578 132 299 100,00 %
keyboard_arrow_up

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Framtida avkastning kommer bland annat att bero på marknadens utveckling, förvaltarens skicklighet, fondens risk samt förvaltningsavgifter. Avkastningen kan bli negativ till följd av kursnedgångar. Faktablad och informationsbroschyrer (prospekt) för alla SKAGENs fonder finns på varje respektive fonds sida.